مرمت و بازسازی اب انبار سریزد

مرمت و بازسازی اب انبار سریزد


مرمت و بازسازی آب انبار سریزد   محمود ادیبان رئیس سازمان میراث فرهنگی مهریز در گزارشی از مرمت و باز سازی آب انبار سریزد خبر داد.   ادیبان گفت:آب انبار روستایی سریزد با قدمت نیم قرن یکی از بزرگترین اب انبار های   شهرستان مهریز بوده است که دارای دو بادگیر مدور است وی گفت قدمت این اب انبار به عصر قاجار برمیگردد و در طی سالهای گذشته با تخریب روبه رو بوده است. وی گفت: در فاصله کمتر از یک ماه و با هزینه ای بالغ بر 30 میلیون ریال مرمت وباز سازی شده است .
مرمت و بازسازی اب انبار سریزد

مرمت و بازسازی آب انبار سریزد

 محمود ادیبان رئیس سازمان میراث فرهنگی مهریز در گزارشی از مرمت و باز سازی آب انبار سریزد خبر داد.

 ادیبان گفت:آب انبار روستایی سریزد با قدمت نیم قرن یکی از بزرگترین اب انبار های  شهرستان مهریز بوده است که دارای دو بادگیر مدور است

وی گفت قدمت این اب انبار به عصر قاجار برمیگردد و در طی سالهای گذشته با تخریب روبه رو بوده است.

وی گفت: در فاصله کمتر از یک ماه و با هزینه ای بالغ بر 30 میلیون ریال مرمت وباز سازی شده است .

آدرس کوتاه :