مردم مهریز روزانه چنیدن ساعت در صف شیر یارانه ای منتظر این ماده غذایی با ارزش میمانند

مردم مهریز روزانه چنیدن ساعت در صف شیر یارانه ای منتظر این ماده غذایی با ارزش میمانند


مردم مهریز روزانه چنیدن ساعت در صف شیر یارانه ای منتظر این ماده غذایی با ارزش میمانند    در شهرستان مهریز   مردم این شهر روزانه ساعتها در صف شیر یارانه ای منتظر میمانند تا شاید یک   پاکت   یا به عبارتی   یک   کیلو   شیر با قیمتی ارزان تهیه کنند. ماجرا از این قرار است که   قیمت شیر آزاد در مهریز به ازای هر کیلو 500 تومان است   و شیر یارانه ای نصف این قیمت را دارد   واین باعث شده است که مردم   برای تهیه شیر یارانه ای در کوچه وخیابان در انتظار ماشین حامل شیر باشند   و به محض رویت این ماشین همه برای گرفتن یک پاکت شیر در صف مغازه داران بایستند البته اگه   ماشین به موقع بیاد و درب مغازه ای بسته نباشد . خلاصه شیر   یارانه ای در مهریز به ماده غذایی کم یافت و بسیار با   ارزش تبدیل شده است و بارها بر سر یک پاکت شیر جنجال های   بسیار بزرگی بین مغازه دار و خریدار به وجود امده است. به ازای هر مغازه ای که صاحب امتیاز توزیع شیر باشد 30 تا 40 پاکت شیر به ان تعلق میگیرد و در کل مهریز به غیر از روستاه ای آن 3010 پاکت شیر توزیع میشود و نکته جالب توجه اینکه روستا نشینانی که فاصله کمی تا مرکز شهر مهریز دارند برای تهییه این ماده غذایی با ارزش از ساعت ها قبل   در خیابانها پرسه میزنند تا   ماشین حمل شیر را ببیند و به دور آن پروانه وار بچرخند. عده ای نیز چند نفر از اقوام خود را به کمک میطلبند تا بلکه در پایان توزیع شیر   مقدار بیشتری از این ماده غذایی را به دست اورده باشند حال   بشنوید از سیاست مغازه دارنی که   صاحب امتیاز توزیع شیر هستند . صاحبان این مغازه ها زمانی که متوجه حضور ماشین حمل شیر میشوند درب مغازه خود را میبندند تا شیر رد شود   و به دنبال ان مردمی که در صف شیر هستند به دنبال ماشین شیر بروند و در فرصتی مناسب شیر را از مسئول توزیع تحویل بگیرند وبلافاصله مغازه را تعطیل کنند   عده ای فروشنده نیز از تعداد40 پاکت شیر خود فقط تعدادی از ان را به دست مردم میرسانند و در جواب مشتریان میگوییند شیر تمام شد حالا اینکه چه بر سر شیر های باقی مانده میایید کسی نمیداند البته اگرفردی با نفوذ   در شهرستان   باشی   میتوانی در اخر شب به مغازه ها مراجعه کنی و بدون هیچ مشکلی شیر تهیه کنی . جریان را با مدیر مجامع امور صنفی مهریز در میان گذاشتیم  وی گفت: چندین بار مکاتباتی را با مرکز استان برای افزایش سهمیه شیر یارانه ای داشته ایم  ولی این تعداد سهمیه  به هیچ عنوان تعغیر نمیکند و شاید در اینده ای نزدیک همین تعداد نیز کمتر شود شهرستان مهریز با وجود گاوداری های متعدد به یکی از قطب های تولید شیر در استان تبدیل شده است و روزانه بیش از 110 تن شیر در این شهرستان تولید میشود ولی سهم مردم از این مقدار  تنها اندکی بیش از 3 تن   است .
مردم مهریز روزانه چنیدن ساعت در صف شیر یارانه ای منتظر این ماده غذایی با ارزش میمانند

مردم مهریز روزانه چنیدن ساعت در صف شیر یارانه ای منتظر این ماده غذایی با ارزش میمانند

 

 در شهرستان مهریز  مردم این شهر روزانه ساعتها در صف شیر یارانه ای منتظر میمانند تا شاید یک  پاکت  یا به عبارتی  یک  کیلو  شیر با قیمتی ارزان تهیه کنند.

ماجرا از این قرار است که  قیمت شیر آزاد در مهریز به ازای هر کیلو 500 تومان است  و شیر یارانه ای نصف این قیمت را دارد  واین باعث شده است که مردم  برای تهیه شیر یارانه ای در کوچه وخیابان در انتظار ماشین حامل شیر باشند  و به محض رویت این ماشین همه برای گرفتن یک پاکت شیر در صف مغازه داران بایستند البته اگه  ماشین به موقع بیاد و درب مغازه ای بسته نباشد . خلاصه شیر  یارانه ای در مهریز به ماده غذایی کم یافت و بسیار با  ارزش تبدیل شده است و بارها بر سر یک پاکت شیر جنجال های  بسیار بزرگی بین مغازه دار و خریدار به وجود امده است.

به ازای هر مغازه ای که صاحب امتیاز توزیع شیر باشد 30 تا 40 پاکت شیر به ان تعلق میگیرد و در کل مهریز به غیر از روستاه ای آن 3010 پاکت شیر توزیع میشود و نکته جالب توجه اینکه روستا نشینانی که فاصله کمی تا مرکز شهر مهریز دارند برای تهییه این ماده غذایی با ارزش از ساعت ها قبل  در خیابانها پرسه میزنند تا  ماشین حمل شیر را ببیند و به دور آن پروانه وار بچرخند.

عده ای نیز چند نفر از اقوام خود را به کمک میطلبند تا بلکه در پایان توزیع شیر  مقدار بیشتری از این ماده غذایی را به دست اورده باشند

حال  بشنوید از سیاست مغازه دارنی که  صاحب امتیاز توزیع شیر هستند .

صاحبان این مغازه ها زمانی که متوجه حضور ماشین حمل شیر میشوند درب مغازه خود را میبندند تا شیر رد شود  و به دنبال ان مردمی که در صف شیر هستند به دنبال ماشین شیر بروند و در فرصتی مناسب شیر را از مسئول توزیع تحویل بگیرند وبلافاصله مغازه را تعطیل کنند  عده ای فروشنده نیز از تعداد40 پاکت شیر خود فقط تعدادی از ان را به دست مردم میرسانند و در جواب مشتریان میگوییند شیر تمام شد حالا اینکه چه بر سر شیر های باقی مانده میایید کسی نمیداند البته اگرفردی با نفوذ  در شهرستان  باشی  میتوانی در اخر شب به مغازه ها مراجعه کنی و بدون هیچ مشکلی شیر تهیه کنی .

جریان را با مدیر مجامع امور صنفی مهریز در میان گذاشتیم  وی گفت: چندین بار مکاتباتی را با مرکز استان برای افزایش سهمیه شیر یارانه ای داشته ایم  ولی این تعداد سهمیه  به هیچ عنوان تعغیر نمیکند و شاید در اینده ای نزدیک همین تعداد نیز کمتر شود

شهرستان مهریز با وجود گاوداری های متعدد به یکی از قطب های تولید شیر در استان تبدیل شده است و روزانه بیش از 110 تن شیر در این شهرستان تولید میشود ولی سهم مردم از این مقدار  تنها اندکی بیش از 3 تن  است .

آدرس کوتاه :