مردم مهریز در ماه مبارک رمضان باید بیش از 6 ساعت قطعی آب را تحمل کنند

مردم مهریز در ماه مبارک رمضان باید بیش از 6 ساعت قطعی آب را تحمل کنند


مردم مهریز در ماه مبارک   رمضان باید   بیش از   6 ساعت قطعی آب را تحمل   کنند   شهرستان مهریز روز های سختی را   پشت   سر میگزارد   و با   خشکسالی   گسترده ای در سطح   شهرستان دست و   پنجه    نرم میکند و خشکسالی خسارات   جبران ناپذیری را در بخش های مختلف به این شهر وارد کرده است   این   خشکسالی گسترده   والبته   بی سابقه در حالی   گریبان   گیر   مهریز و مردمانش شده است که   شهرستان مهریز بیش از 14 رشته قنات بزرگ دارد که هر یک از   این   قنوات   متوسط در   ثانیه بیش از 80 لیتر اب دارند که تمامی انها از مناطق   مختلف   شهر ستان مهریز   سرچشمه میگیرند و به   استان   یزد   ودشت یزد اردکان   سرازیر میشود که   گفته میشود تمامی این قنوات در دست   بخش خصوصی است   و   به گفته   مسئولین   شهرستان   آب   این   قنوات از سال های دور به دشت   یزد اردکان میرود و به   هیچ   عنوان   وتحت   هیچ   شرایطی   نمیتوان از   وجود   این   قنوات   پر آب در شهر ستان حتی در مواقع   خشکسالی   استفاده نمود مسئولین مهریز اظهار دارند که   گمانه زنی های مختلفی با   صاحبان   این   قنوات   برای   خرید   یا   اجاره   این   قنوات   شده   است که به   هیچ   عنوان   رضایت به این امر نداداند. و هم اکنون با توجه   به   حلول ماه مبارک رمضان مردم این شهرستان تنها   یک ساعت بعد از مراسم   افطار دست رسی به آب اشامیدنی دارند وتا یک   ساعت قبل از   سحر آب اشامیدنی   بیش از 12500 مشترک   شهری   مهریز   قطع میشود شهرستان مهریز تنها شهرستانی در استان است که خشکسالی به این شکل مردم این شهر را   با قطعی آب رو به رو کرده   است . شهرستان مهریز دارای   11 حلقه چاه اب اشامیدنی است که سه حلقه   ازاین   چاها به   طور   100 درصد   خشک شده اند   وما بقی نیز میزان ابدهی انها   به شدت کم شده است. به گفته   مدیر آب شهری مهریز میزان اب اسستحصالی از این   چاها 100 لیتر است در حالی که برای تامین اب شرب مردم   مهریز   نیاز به   220 لیتر اب   در ثانیه است .
مردم مهریز در ماه مبارک رمضان باید بیش از 6 ساعت قطعی آب را تحمل کنند

مردم مهریز در ماه مبارک  رمضان باید  بیش از  6 ساعت قطعی آب را تحمل  کنند

  شهرستان مهریز روز های سختی را  پشت  سر میگزارد  و با  خشکسالی  گسترده ای در سطح  شهرستان دست و  پنجه   نرم میکند و خشکسالی خسارات  جبران ناپذیری را در بخش های مختلف به این شهر وارد کرده است  این  خشکسالی گسترده  والبته  بی سابقه در حالی  گریبان  گیر  مهریز و مردمانش شده است که  شهرستان مهریز بیش از 14 رشته قنات بزرگ دارد که هر یک از  این  قنوات  متوسط در  ثانیه بیش از 80 لیتر اب دارند که تمامی انها از مناطق  مختلف  شهر ستان مهریز  سرچشمه میگیرند و به  استان  یزد  ودشت یزد اردکان  سرازیر میشود که  گفته میشود تمامی این قنوات در دست  بخش خصوصی است  و  به گفته  مسئولین  شهرستان  آب  این  قنوات از سال های دور به دشت  یزد اردکان میرود و به  هیچ  عنوان  وتحت  هیچ  شرایطی  نمیتوان از  وجود  این  قنوات  پر آب در شهر ستان حتی در مواقع  خشکسالی  استفاده نمود مسئولین مهریز اظهار دارند که  گمانه زنی های مختلفی با  صاحبان  این  قنوات  برای  خرید  یا  اجاره  این  قنوات  شده  است که به  هیچ  عنوان  رضایت به این امر نداداند.

و هم اکنون با توجه  به  حلول ماه مبارک رمضان مردم این شهرستان تنها  یک ساعت بعد از مراسم  افطار دست رسی به آب اشامیدنی دارند وتا یک  ساعت قبل از  سحر آب اشامیدنی  بیش از 12500 مشترک  شهری  مهریز  قطع میشود شهرستان مهریز تنها شهرستانی در استان است که خشکسالی به این شکل مردم این شهر را  با قطعی آب رو به رو کرده  است .

شهرستان مهریز دارای  11 حلقه چاه اب اشامیدنی است که سه حلقه  ازاین  چاها به  طور  100 درصد  خشک شده اند  وما بقی نیز میزان ابدهی انها  به شدت کم شده است.

به گفته  مدیر آب شهری مهریز میزان اب اسستحصالی از این  چاها 100 لیتر است در حالی که برای تامین اب شرب مردم  مهریز  نیاز به  220 لیتر اب  در ثانیه است .

آدرس کوتاه :