مردم مهريز 30 ميليون ريال به مردم پاكستان كمك كردند

مردم مهريز 30 ميليون ريال به مردم پاكستان كمك كردند


رييس كميته امداد حضرت امام (ره) مهريز گفت: مردم مومن و نوعدوست اين شهرستان بيش از 30 ميليون ريال به كمك سيل زده پاكستان كمك كردند.
مردم مهريز 30 ميليون ريال به مردم پاكستان كمك كردند

رضا زارع زاده افزود: اين كمك ها بصورت نقدي و توسط 10 پايگاه ثابت و سيار در سطح شهرستان جمع آوري شده است .
وي اضافه كرد: همچنين علاوه بر كمك هاي نقدي مقداري هم ملزومات مورد نياز زندگي جمع آوري گرديده است .
وي گفت: همچنين بيش از پنج ميليون ريال هم جهت كمك به مردم فلسطين جمع آوري و اقدام صورت گرفته است .

آدرس کوتاه :