مراسم توديع و معارفه سرپرست حراست فرمانداري مهريز برگزار شد .


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهريز؛ مراسم تودیع و معارفه سرپرست حراست فرمانداری مهريز با حضور مدیرکل و معاون حراست استانداری یزد، فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد . در این مراسم مسعود خليلي به عنوان سرپرست حراست فرمانداری مهريزمعرفی و از خدمات محمد زارع قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهريز؛ مراسم تودیع و معارفه سرپرست حراست فرمانداری مهريز با حضور مدیرکل و معاون حراست استانداری یزد، فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این مراسم مسعود خليلي به عنوان سرپرست حراست فرمانداری مهريزمعرفی و از خدمات محمد زارع قدردانی شد.


آدرس کوتاه :