مراسم اختتامیه لیگ های دوچرخه سواری سال 1390- هتل المپیک تهران

مراسم اختتامیه لیگ های دوچرخه سواری سال 1390- هتل المپیک تهران


گزارش تصویری از قهرمانان افتخارآفرین مهریزی
مراسم اختتامیه لیگ های دوچرخه سواری سال 1390- هتل المپیک تهران

 

آدرس کوتاه :