مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری از پروژه های در دست اجرای شهرستان مهریز بازدید کرد

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری از پروژه های در دست اجرای شهرستان مهریز بازدید کرد


مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری از پروژه های در دست اجرای شهرستان مهریز بازدید کرد. در این بازدید که با حضورمهندس رستگاری بخشدار مرکزی مهریز ومهندس نداف   دبیر ستاد حوادث این شهرستان همراه بود مهندس غلام رضا برزگری : از پروژه های در دست اجرای منابع طبیعی . شهرداری . و اب منطقه ای در روستا های دره.گل افشان. منشاد . بنادک سادات و فخر آباد بازدید نمود.   وی ضمن   ابراز رضایت از میزان پیشرفت عملیات فیزیکی این پروژه ها قول مسائد در خصوص تامین اعتبار احداث ادامه دیوار ساحلی فخر اباد داد.  
مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری از پروژه های در دست اجرای شهرستان مهریز بازدید کرد

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری از پروژه های در دست اجرای شهرستان مهریز بازدید کرد.

در این بازدید که با حضورمهندس رستگاری بخشدار مرکزی مهریز ومهندس نداف  دبیر ستاد حوادث این شهرستان همراه بود مهندس غلام رضا برزگری : از پروژه های در دست اجرای منابع طبیعی . شهرداری . و اب منطقه ای در روستا های دره.گل افشان. منشاد . بنادک سادات و فخر آباد بازدید نمود.

 وی ضمن  ابراز رضایت از میزان پیشرفت عملیات فیزیکی این پروژه ها قول مسائد در خصوص تامین اعتبار احداث ادامه دیوار ساحلی فخر اباد داد.

 

آدرس کوتاه :