مدیر کل تعاون استان یزد گفت: نزدیک ترین اقتصاد به آموزه های دینی بخش تعاون است

مدیر کل تعاون استان یزد گفت: نزدیک ترین اقتصاد به آموزه های دینی بخش تعاون است


" امراله فلاح زاده " روز سه شنبه در جلسه اخلاق مسئولان مهریزافزود: تقویت تعاون در نظام مقدس جمهوری در راس اولویت های اقتصادی است .
مدیر کل تعاون استان یزد گفت: نزدیک ترین اقتصاد به آموزه های دینی بخش تعاون است

" امراله فلاح زاده " روز سه شنبه در جلسه اخلاق مسئولان مهریزافزود: تقویت تعاون در نظام مقدس جمهوری در راس اولویت های اقتصادی است .

وی اضافه کرد: با گسترش بخش تعاون بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتفع و برای نسل جوان اشتغال مولد مفید بوجود می آید .

وی گفت: یکی از اهداف دولت بر اساس ارزش های دینی ، منویات مقام معظم رهبری و اصل  قانون اساسی تقویت و گسترش این امر است .

فلاح زاده تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی و همکاری و حمایت مسئولان موجب تحقق اصل  44 و افزایش فعالیت های تعاونی ها می شود.

وی گفت: تشکیل و راه اندازی بنیاد توسعه کار آفرینی موجب تحولی بزرگ در بخش تعاون و تعامل بیشتر سرمایه گذاران ، کارآفرینان و علاقمنندان به فعالیت در این حوزه می گرد.

وی خاطر نشان کرد: مقدمات این کار مهم صورت گرفته و با اجرای آن شاهد تحولی بزرگ در بخش تعاون خواهیم بود.

آدرس کوتاه :