مدیر مرکز جامع سالمندان شهرستان مهریز خبر داد: پیشرفت 50 درصدی ساختمان بخش مردان آسایشگاه سالمندان مهریز

مدیر مرکز جامع سالمندان شهرستان مهریز خبر داد: پیشرفت 50 درصدی ساختمان بخش مردان آسایشگاه سالمندان مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانادری مهریز؛ مدیر مرکز جامع سالمندان شهرستان مهریز در نشست خبری که در پایان هفته سلامت با اصحاب رسانه این شهرستان تشکیل شد از پیشرفت 50 درصدی ساختمان بخش مردان آسایشگاه سالمندان در این شهرستان خبر داد و افزود:این ساختمان با زیربنای 1600 متر مربع با هزینه خیّری 500 میلیون تومان 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا پایان سال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. دکتر احمد ابوئی، مهریز را با فعالیت 3 باب مرکز روزانه سالمندی از شهرستان های پیشتاز در توانمند سازی سالمندان در کشور نام برد و افزود: مهریز اولین شهرستانی بود که مرکز روزانه سالمندی در آن تاسیس شد و خوشخبتانه هم اکنون از شهرستان های پیشتاز در توانمند سازی سالمندان در کشور است. ابويي اذعان نمود: اين مراكز توانمندسازي كه هم اكنون استقبال خوبي از آنها شده است به صورت فعال و همه روزه خدماتي از قبيل كلاس‌هاي تغذيه، ورزشي، مراقبت‌هاي بهداشتي، جلسات معنويت درماني، خاطره گويي، اردوهاي تفريحي سالمندان و همچنين گرفتن فشار خون و قند خون را به صورت كاملاً رايگان انجام مي‌دهند. وي ادامه داد: مسئله سالمندي مربوط به استان يزد يا كشور نيست بلكه اين مسئله يك دغدغه جهاني مي‌باشد كه ملت‌ها و دولت‌هاي مختلفي را به سمت برنامه‌ريزي جدي در خصوص سلامت سالمندان كشانده است. دکتر احمد ابوئی که دارای مدرک mph سالمندی است افزایش مراکز توانمندسازی سالمندان و شبانه روزی کردن آنها را مهمترین برنامه خود برای توسعه بخش سالمندان شهرستان خواند.
مدیر مرکز جامع سالمندان شهرستان مهریز خبر داد: پیشرفت 50 درصدی ساختمان بخش مردان آسایشگاه سالمندان مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانادری مهریز؛ مدیر مرکز جامع سالمندان شهرستان مهریز در نشست خبری که در پایان هفته سلامت با اصحاب رسانه این شهرستان تشکیل شد از پیشرفت 50 درصدی ساختمان بخش مردان آسایشگاه سالمندان در این شهرستان خبر داد و افزود:این ساختمان با زیربنای 1600 متر مربع با هزینه خیّری 500 میلیون تومان 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا پایان سال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
دکتر احمد ابوئی، مهریز را با فعالیت 3 باب مرکز روزانه سالمندی از شهرستان های پیشتاز در توانمند سازی سالمندان در کشور نام برد و افزود: مهریز اولین شهرستانی بود که مرکز روزانه سالمندی در آن تاسیس شد و خوشخبتانه هم اکنون از شهرستان های پیشتاز در توانمند سازی سالمندان در کشور است.
ابويي اذعان نمود: اين مراكز توانمندسازي كه هم اكنون استقبال خوبي از آنها شده است به صورت فعال و همه روزه خدماتي از قبيل كلاس‌هاي تغذيه، ورزشي، مراقبت‌هاي بهداشتي، جلسات معنويت درماني، خاطره گويي، اردوهاي تفريحي سالمندان و همچنين گرفتن فشار خون و قند خون را به صورت كاملاً رايگان انجام مي‌دهند.
وي ادامه داد: مسئله سالمندي مربوط به استان يزد يا كشور نيست بلكه اين مسئله يك دغدغه جهاني مي‌باشد كه ملت‌ها و دولت‌هاي مختلفي را به سمت برنامه‌ريزي جدي در خصوص سلامت سالمندان كشانده است.
دکتر احمد ابوئی که دارای مدرک mph سالمندی است افزایش مراکز توانمندسازی سالمندان و شبانه روزی کردن آنها را مهمترین برنامه خود برای توسعه بخش سالمندان شهرستان خواند.

آدرس کوتاه :