مدیر صندوق مهر امام رضا در مهریز: شرايط دريافت وام ازدواج از بانكها را سخت و دشوار توصيف کرد

مدیر صندوق مهر امام رضا در مهریز: شرايط دريافت وام ازدواج از بانكها را سخت و دشوار توصيف کرد


مدیر صندوق مهر امام رضا در مهریز: شرايط دريافت وام ازدواج از بانكها را سخت و دشوار توصيف کرد علی محمد محرابیان مدیر صندوق مهر امام ضا شهرستان مهریز گزارشی گفت: ترویج فرهنگ ازدواج و پایین امدن سن آن   در جامعه کشور   ما به یکی ا ز دغدغه ها در چند سال گذشته تبدیل شده است و یکی از سیاست های دولت ارائه راحل در جهت کم کردن مشکلات جوانان در امر ازدواج بوده است   وی ادامه داد تشكيل صندوق مهرامام رضا(ع) یکی از   مهمترين مصوبات دولت نهم بود كه زمينه‌هاي تشكيل آن از سال گذشته تا كنون با هدف انسجام تشكيلاتي براي كاهش مشكلات اشتغال و ازدواج جوانان فراهم شد. مدیر صندوق مهر امام رضا خاطر نشان کرد: وجود 24 ميليون جوان در كشور، ضرورت رسيدگي به مسايل و مشكلات اين قشر عظيم كه در واقع موتور محركه يك جامعه و بزرگترين سرمايه يك ملت محسوب مي‌شوند را كاملا آشكار مي‌كند. وی گفت در اين ميان، اهميت رسيدگي به بحث ازدواج از ديد مسؤولان امور جوانان داراي جايگاه ويژه‌اي است تا مبادا عدم رسيدگي به آن تبعات اجتماعي، رواني براي اين قشر عظيم و به تبع آن براي جامعه به همراه داشته باشد. محرابیان افزود   در حالی که ازتسهیلات ازدواج در شهرستان مهریز استقبال خوبی شده بود   ولی متاسفانه در چند ماه   گذشته وبه علت اینکه   دادن تسهیلات ازدواج از صندوق مهر    امام رضا گرفته به بانک ها   محول شد   موجب نارضایتی   بسیاری از متقاضیان بوده است كه به قول خودشان هزار بار بدتر و سخت‌تر از گذشتن از هفت خوان رستم است تا به نوشداروي ازدواج برسند.     وی تصریح کرد : ثبت نام اینترنی وام ازدواج از جمله مشکلاتی بوده است که باعث نارضایتی متقاضیان شده است . وی با بیان   اینکه   تسهیلات ازدواج تنها بخش اندکی از مشکلات بزرگ جوانان بر سر راه این امر مهم را حل میکند گفت وجود مشکلات متعدد از جمله اشتغال باعث شده است   که سن ازدواج در کشور بالا برود و تسهیلات ازدواج تنها   10 درصد از مشکلات را حل میکند و باید    به فکر   راه حلی اساسی تر بود.  
مدیر صندوق مهر امام رضا در مهریز: شرايط دريافت وام ازدواج از بانكها را سخت و دشوار توصيف کرد

مدیر صندوق مهر امام رضا در مهریز: شرايط دريافت وام ازدواج از بانكها را سخت و دشوار توصيف کرد

علی محمد محرابیان مدیر صندوق مهر امام ضا شهرستان مهریز گزارشی گفت:

ترویج فرهنگ ازدواج و پایین امدن سن آن  در جامعه کشور  ما به یکی ا ز دغدغه ها در چند سال گذشته تبدیل شده است و یکی از سیاست های دولت ارائه راحل در جهت کم کردن مشکلات جوانان در امر ازدواج بوده است  وی ادامه دادتشكيل صندوق مهرامام رضا(ع) یکی از  مهمترين مصوبات دولت نهم بود كه زمينه‌هاي تشكيل آن از سال گذشته تا كنون با هدف انسجام تشكيلاتي براي كاهش مشكلات اشتغال و ازدواج جوانان فراهم شد.

مدیر صندوق مهر امام رضا خاطر نشان کرد: وجود 24 ميليون جوان در كشور، ضرورت رسيدگي به مسايل و مشكلات اين قشر عظيم كه در واقع موتور محركه يك جامعه و بزرگترين سرمايه يك ملت محسوب مي‌شوند را كاملا آشكار مي‌كند.

وی گفت در اين ميان، اهميت رسيدگي به بحث ازدواج از ديد مسؤولان امور جوانان داراي جايگاه ويژه‌اي است تا مبادا عدم رسيدگي به آن تبعات اجتماعي، رواني براي اين قشر عظيم و به تبع آن براي جامعه به همراه داشته باشد.

محرابیان افزود  در حالی که ازتسهیلات ازدواج در شهرستان مهریز استقبال خوبی شده بود  ولی متاسفانه در چند ماه  گذشته وبه علت اینکه  دادن تسهیلات ازدواج از صندوق مهر   امام رضا گرفته به بانک ها  محول شد  موجب نارضایتی  بسیاری از متقاضیان بوده استكه به قول خودشان هزار بار بدتر و سخت‌تر از گذشتن از هفت خوان رستم است تا به نوشداروي ازدواج برسند. 

 وی تصریح کرد : ثبت نام اینترنی وام ازدواج از جمله مشکلاتی بوده است که باعث نارضایتی متقاضیان شده است.

وی با بیان  اینکه  تسهیلات ازدواج تنها بخش اندکی از مشکلات بزرگ جوانان بر سر راه این امر مهم را حل میکند گفت وجود مشکلات متعدد از جمله اشتغال باعث شده است  که سن ازدواج در کشور بالا برود و تسهیلات ازدواج تنها  10 درصد از مشکلات را حل میکند و باید   به فکر  راه حلی اساسی تر بود.

 

آدرس کوتاه :