مدیر سیمرغ واحد یزد خبر داد: تکمیل بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور

مدیر سیمرغ واحد یزد خبر داد: تکمیل بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور


مدیر سیمرغ واحد یزد از تکمیل نخستین فاز از بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور خبر داد.  به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، وحیدرضا دهقانی‌زاده در بازدید معاون برنامه‌ریزی استاندار به همراه فرماندار مهریز و جمعی از مدیران ادارات شهرستان مهریز از تکمیل و بهره‌برداری از فاز نخست مجتمع سیمرغ مهریز، بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور خبر داد و افزود: شرکت سیمرغ یزد که در حوالی روستای سرو و ارنان این شهرستان قرار داد با تکمیل سه فاز آن به بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور تبدیل خواهد شد. دهقانی‌زاده بیان كرد: هم‌اکنون با پرورش 252هزار قطعه مرغ تخم‌گذار، روزانه 12 تن تخم مرغ در این شرکت تولید می‌شود که با تکمیل سه فاز آن این مقدار به 24 تن نیز خواهد رسید. وی خاطرنشان کرد: در فاز پرورش این شرکت به طول متوسط در دوره‌ای 90 روزه 260 هزار قطعه پولت پرورش می‌یابند. مدیر سیمرغ واحد یزد با اشاره به اشتغال‌زایی این واحد افزود: این واحد تولیدی هم‌اکنون به طور مستقیم زمینه اشتغال 88 نفر و در آینده 260 نفر را فراهم خواهد کرد که بیشتر آنها بومی هستند. دهقانی‌زاده ادامه داد: اعتباری بالغ بر 16 میلیارد تومان برای تکمیل سه فاز این واحد تولیدی هزینه خواهد شد. وی از شروع عملیات احداث فاز دوم خبر داد و گفت: عملیات احداث فاز دوم این واحد تولیدی آغاز شده که تکمیل آن یک سال و تکمیل سه فاز این واحد نیز نزدیک به سه سال طول خواهد کشید. دهقانی‌زاده عنوان کرد: کارخانه دان این مجتمع نیز با ظرفیت روزانه 100 تن دان آماده مرغ پیشرفت 30 درصدی داشته که در چهار ماه آینده با تکمیل آن به بزرگ‌ترین کارخانه دان آماده مرغ در یزد تبدیل خواهد شد. خبرگزاری فارس: مدیر سیمرغ واحد یزد خبر داد: تکمیل بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور  
مدیر سیمرغ واحد یزد خبر داد: تکمیل بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور

مدیر سیمرغ واحد یزد از تکمیل نخستین فاز از بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، وحیدرضا دهقانی‌زاده در بازدید معاون برنامه‌ریزی استاندار به همراه فرماندار مهریز و جمعی از مدیران ادارات شهرستان مهریز از تکمیل و بهره‌برداری از فاز نخست مجتمع سیمرغ مهریز، بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور خبر داد و افزود: شرکت سیمرغ یزد که در حوالی روستای سرو و ارنان این شهرستان قرار داد با تکمیل سه فاز آن به بزرگ‌ترین مجتمع پرورش مرغ تخم‌گذار در شرق کشور تبدیل خواهد شد.
دهقانی‌زاده بیان كرد: هم‌اکنون با پرورش 252هزار قطعه مرغ تخم‌گذار، روزانه 12 تن تخم مرغ در این شرکت تولید می‌شود که با تکمیل سه فاز آن این مقدار به 24 تن نیز خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: در فاز پرورش این شرکت به طول متوسط در دوره‌ای 90 روزه 260 هزار قطعه پولت پرورش می‌یابند.
مدیر سیمرغ واحد یزد با اشاره به اشتغال‌زایی این واحد افزود: این واحد تولیدی هم‌اکنون به طور مستقیم زمینه اشتغال 88 نفر و در آینده 260 نفر را فراهم خواهد کرد که بیشتر آنها بومی هستند.
دهقانی‌زاده ادامه داد: اعتباری بالغ بر 16 میلیارد تومان برای تکمیل سه فاز این واحد تولیدی هزینه خواهد شد.
وی از شروع عملیات احداث فاز دوم خبر داد و گفت: عملیات احداث فاز دوم این واحد تولیدی آغاز شده که تکمیل آن یک سال و تکمیل سه فاز این واحد نیز نزدیک به سه سال طول خواهد کشید.
دهقانی‌زاده عنوان کرد: کارخانه دان این مجتمع نیز با ظرفیت روزانه 100 تن دان آماده مرغ پیشرفت 30 درصدی داشته که در چهار ماه آینده با تکمیل آن به بزرگ‌ترین کارخانه دان آماده مرغ در یزد تبدیل خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :