مدیر جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز معرفی شد

مدیر جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز معرفی شد


مدیر جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز معرفی شد   در مراسمی در محل سالن ارشاد مهریز با حضور اسعدی معاون فرهنگی اداره ارشاد استان وفرماندار مهریز سید رضا اقایی به عنوان مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز انتخاب شد و از زحمات اقای سید کاظم کمالیان تقدیر وتشکر شد.    
مدیر جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز معرفی شد

مدیر جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز معرفی شد

 

در مراسمی در محل سالن ارشاد مهریز با حضور اسعدی معاون فرهنگی اداره ارشاد استان وفرماندار مهریز سید رضا اقایی به عنوان مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز انتخاب شد و از زحمات اقای سید کاظم کمالیان تقدیر وتشکر شد.

 

 


آدرس کوتاه :