مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد: طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سریزد تدوین شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد: طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سریزد تدوین شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از تهیه و تدوین طرح جامعه منطقه نمونه گردشگری سریزد خبر داد. بهرام رضایی اظهار داشت: تهیه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سریزد از سوی مشاور و سرمایه‌گذار پروژه رو به اتمام است. وی با بیان اینکه سریزد از مهم‌ترین مناطق نمونه گردشگری استان یزد به شمار می‌آید، افزود: مطالعات اولیه منطقه نمونه گردشگری 300 هکتاری سریزد از چهار سال گذشته در دو حوزه تاریخی و طبیعی آغاز شده است. رضایی با بیان اینکه مشاور و سرمایه‌گذار پروژه در حال تهیه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سریزد هستند، عنوان کرد: ایجاد تاسیسات اقامتی و پذیرایی اعم از هتل، ‌رستوران و ... در طرح جامع گردشگری این منطقه پیش‌بینی شده است. وی خاطرنشان کرد: بی‌شک وجود امکانات اقامت و استراحت از کلیدی‌‌ترین عوامل برای توسعه امور گردشگری در هر منطقه است. رضایی ادامه داد: با تغییر کاربری کاروانسرای نو سریزد متعلق به دوره صفویان و تبدیل آن ‌به مراکز اقامتی، این منطقه در حال حاضر ظرفیت پذیرش و میزبانی 100 گردشگر را دارد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد یادآور شد: میان عناصر شاخص تاریخی این منطقه راه‌های دسترسی به صورت کالسکه‌رو با هزینه 700 میلیون ریال اعتبار با هدف جابه‌جایی گردشگران ورودی به منطقه ایجاد خواهد شد. رضایی اظهار داشت: منطقه نمونه گردشگری سریزد از این نظر که در مسیر و محور ارتباطی شمال ـ جنوب ایران قرار دارد، از لحاظ موقعیت جغرافیایی و ارتباطی دارای نقاط قوت است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد: طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سریزد تدوین شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از تهیه و تدوین طرح جامعه منطقه نمونه گردشگری سریزد خبر داد.
بهرام رضایی اظهار داشت: تهیه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سریزد از سوی مشاور و سرمایه‌گذار پروژه رو به اتمام است.
وی با بیان اینکه سریزد از مهم‌ترین مناطق نمونه گردشگری استان یزد به شمار می‌آید، افزود: مطالعات اولیه منطقه نمونه گردشگری 300 هکتاری سریزد از چهار سال گذشته در دو حوزه تاریخی و طبیعی آغاز شده است.
رضایی با بیان اینکه مشاور و سرمایه‌گذار پروژه در حال تهیه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سریزد هستند، عنوان کرد: ایجاد تاسیسات اقامتی و پذیرایی اعم از هتل، ‌رستوران و ... در طرح جامع گردشگری این منطقه پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بی‌شک وجود امکانات اقامت و استراحت از کلیدی‌‌ترین عوامل برای توسعه امور گردشگری در هر منطقه است.
رضایی ادامه داد: با تغییر کاربری کاروانسرای نو سریزد متعلق به دوره صفویان و تبدیل آن ‌به مراکز اقامتی، این منطقه در حال حاضر ظرفیت پذیرش و میزبانی 100 گردشگر را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد یادآور شد: میان عناصر شاخص تاریخی این منطقه راه‌های دسترسی به صورت کالسکه‌رو با هزینه 700 میلیون ریال اعتبار با هدف جابه‌جایی گردشگران ورودی به منطقه ایجاد خواهد شد.
رضایی اظهار داشت: منطقه نمونه گردشگری سریزد از این نظر که در مسیر و محور ارتباطی شمال ـ جنوب ایران قرار دارد، از لحاظ موقعیت جغرافیایی و ارتباطی دارای نقاط قوت است.

آدرس کوتاه :