مدیرکل سیاسی امنیتی و انتخابات استانداری یزد/ مجموعه نظام اداری خواستار فعال و پویا بودن فعالان اقتصادی هستند.


سومین جلسه کمیسیون کارگری شهرستان مهریز با حضور مدیر کل سیاسی امنیتی و انتخابات استانداری ، فرماندار مهریز و جمعی از مسئولین ادارات و صاحبان صنایع شهرستان در محل فرمانداری شهرستان مهریز برگزار شد

سومین جلسه کمیسیون کارگری شهرستان مهریز با حضور مدیر کل سیاسی امنیتی و انتخابات استانداری ، فرماندار مهریز و جمعی از مسئولین ادارات و صاحبان صنایع شهرستان در محل فرمانداری شهرستان مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،درابتدای این جلسه "سید محمد رستگاری" بیان داشت  شهرستان مهریز دارای ۱۰ ناحیه صنعتی و ۲۸۵ واحد صنعتی با تعداد ۳۷۲۰ نفر شاغل میباشد که عمده شاغلین در این بخش مربوط به صنعت سرامیک و فولاد و نورد و سیمان میباشند. و در حال حاضر ۳۰ واحد تولیدی با ۶۰ تا ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی  در شهرستان وجود دارد که پیش بینی میشود با دریافت مبلغی معادل ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به بهره برداری برسند و موجبات  اشتغالزایی ۵۵۰ الی ۶۰۰ نفر نیروی کار را فراهم کنند.

در ادامه مدیران ۳ واحد تولیدی شهرستان در خصوص مسائل و مشکلات بر سر راه تولید مطالبی را  مطرح که حضار به بحث و تبادل نظر و ارائه راهکار پراختند.

سپس ˈ سعید عبداللهی ˈمدیرکل سیاسی امنیتی و انتخابات استانداری یزدودبیر کمیسیون کارگری استان با بیان اینکه مجموعه نظام اداری خواستار فعال و پویا بودن فعالان اقتصادی هستند. اظهار داشت؛ مسائل و موارد قابل طرح استان و شهرستانها در سه کمیسیون جداگانه با توجه به مقتضیات ، مطرح و به  تصویب میرسد که شامل کمیسیون های کارگری ،دانشجویی و فرق میباشد.

در آخر مطالب مطروحه جمع بندی و راهکارهای پیشنهادی تصویب و به سمع حاضرین در جلسه رسید.آدرس کوتاه :