جمعی از مدیران اجرایی شهرستان مهریز هفته گذشته با حضور در چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی به دیدار کارگران و کارفرمایان این واحد ها رفتند .  به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریزاین برنامه دیدار به مناسبت بزرگداشت هفته کار و کارگر و به همت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری جمعی از مدیران اجرایی بنحو باشکوهی برگزار شد. رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این بازدید و در جمع کارگران و کارفرمایان در سخنانی به اهمیت تولید در اقتصاد کشور اشاره کرد . زارع در ادامه با تشکر از فعالیت های دائمی کارگران در سطح این شهرستان و در شهرک ها و واحد های مختلف بر تداوم برنامه ها تاکید کرد . همچنین مدیران اجرایی مهریز با حضور در بخش های مختلف در چند واحد صنعتی و تولیدی این شهرستان با تقدیم شاخه های گل از تلاش های این قشر مهم و سخت کوش قدردانی کردند .  

جمعی از مدیران اجرایی شهرستان مهریز هفته گذشته با حضور در چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی به دیدار کارگران و کارفرمایان این واحد ها رفتند .

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریزاین برنامه دیدار به مناسبت بزرگداشت هفته کار و کارگر و به همت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری جمعی از مدیران اجرایی بنحو باشکوهی برگزار شد.

رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این بازدید و در جمع کارگران و کارفرمایان در سخنانی به اهمیت تولید در اقتصاد کشور اشاره کرد .

زارع در ادامه با تشکر از فعالیت های دائمی کارگران در سطح این شهرستان و در شهرک ها و واحد های مختلف بر تداوم برنامه ها تاکید کرد .

همچنین مدیران اجرایی مهریز با حضور در بخش های مختلف در چند واحد صنعتی و تولیدی این شهرستان با تقدیم شاخه های گل از تلاش های این قشر مهم و سخت کوش قدردانی کردند .


 


آدرس کوتاه :