مدير کل کتابخانه هاي عمومي استان يزد: عضويت کتابخوانان استان در شبكه کتابخوانان حرفه‌اي كشور

مدير کل کتابخانه هاي عمومي استان يزد: عضويت کتابخوانان استان در شبكه کتابخوانان حرفه‌اي كشور


علائي مديرکل  کتابخانه هاي عمومي استان يزد در  اولين کميته بررسي سند نهضت مطالعه مفيد که در محل فرمانداري مهريز و با حضور فرماندار و اعضاي انجمن کتابخانه هاي عمومي اين شهرستان تشکيل شد از عضويت کتابخوانان اين استان در شبكه کتابخوانان حرفه‌اي كشور در آغاز سال جديد خبر داد و به معرفي اعضاي اين کميته، شرح وظايف و برنامه هاي اين سند پرداخت و تمام اين مباحث و برنامه ها را به تاکيد مقام معظم رهبري درراستاي شعار « همه بايد بخوانند» مربوط دانست و افزود: شهروندان مهريزي ِکتابخوان عضو سايت شبکه کتابخوانان حرفه اي خواهند شد. وي افزود: اين کار با هدف ترويج فرهنگ شركت در مسابقات اينترنتي كتابخواني در شبكه كتابخوانان حرفه‌اي كشور اجرا در تمامي شهرستانهاي استان  و شرکت کتابخوانان و کتابداران در مباحث نوين کتابداري و کتاب‌شناسي به صورت آنلاين  اجرا خواهد شد. علائي همچنين پويا كردن و معرفي فعاليت‌هاي واحد امور فرهنگي به كتابداران سراسر استان را از ديگر اهداف اين برنامه بيان کرد. وي به پيوست کردن کتاب را در تمامي برنامه هاي اوقات فراغت شهرستان ضروري دانست و معرفي و اطلاع رساني سايت شبکه کتابخوانان حرفه اي در ادارات شهرستان و ايجاد لينکي در همين خصوص بر روي سايت هاي شهرستان و عضويت تمامي شهروندان مهريزي کتابخوان را مورد تاکيد قرار داد. مهدي کياني مقدم فرماندارمهريز در ادامه ضمن تبريک ميلاد با سعادت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام نسبت به پيگيري طرح ها و برنامه هاي مربوط به نهضت مطالعه مفيد تاکيد و براي رسيدن به استاندارد هاي جهاني در مهريز با اجرايي شدن سند نهضت مطالعه مفيد ابراز اميدواري کرد. گفتني است سايت کتابخوانان حرفه اي کشور به نشاني اينترنتي www.irnetbook.com در دسترس عموم است.
مدير کل کتابخانه هاي عمومي استان يزد: عضويت کتابخوانان استان در شبكه کتابخوانان حرفه‌اي كشور

علائي مديرکل  کتابخانه هاي عمومي استان يزد در  اولين کميته بررسي سند نهضت مطالعه مفيد که در محل فرمانداري مهريز و با حضور فرماندار و اعضاي انجمن کتابخانه هاي عمومي اين شهرستان تشکيل شد از عضويت کتابخوانان اين استان در شبكه کتابخوانان حرفه‌اي كشور در آغاز سال جديد خبر داد و به معرفي اعضاي اين کميته، شرح وظايف و برنامه هاي اين سند پرداخت و تمام اين مباحث و برنامه ها را به تاکيد مقام معظم رهبري درراستاي شعار « همه بايد بخوانند» مربوط دانست و افزود: شهروندان مهريزي ِکتابخوان عضو سايت شبکه کتابخوانان حرفه اي خواهند شد.
وي افزود: اين کار با هدف ترويج فرهنگ شركت در مسابقات اينترنتي كتابخواني در شبكه كتابخوانان حرفه‌اي كشور اجرا در تمامي شهرستانهاي استان  و شرکت کتابخوانان و کتابداران در مباحث نوين کتابداري و کتاب‌شناسي به صورت آنلاين  اجرا خواهد شد.
علائي همچنين پويا كردن و معرفي فعاليت‌هاي واحد امور فرهنگي به كتابداران سراسر استان را از ديگر اهداف اين برنامه بيان کرد.
وي به پيوست کردن کتاب را در تمامي برنامه هاي اوقات فراغت شهرستان ضروري دانست و معرفي و اطلاع رساني سايت شبکه کتابخوانان حرفه اي در ادارات شهرستان و ايجاد لينکي در همين خصوص بر روي سايت هاي شهرستان و عضويت تمامي شهروندان مهريزي کتابخوان را مورد تاکيد قرار داد.
مهدي کياني مقدم فرماندارمهريز در ادامه ضمن تبريک ميلاد با سعادت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام نسبت به پيگيري طرح ها و برنامه هاي مربوط به نهضت مطالعه مفيد تاکيد و براي رسيدن به استاندارد هاي جهاني در مهريز با اجرايي شدن سند نهضت مطالعه مفيد ابراز اميدواري کرد.
گفتني است سايت کتابخوانان حرفه اي کشور به نشاني اينترنتي
www.irnetbook.com در دسترس عموم است.

آدرس کوتاه :