مدير نمونه مهريز سرپرست اشتغال وكار آفريني اداره كار استان يزد شد

مدير نمونه مهريز سرپرست اشتغال وكار آفريني اداره كار استان يزد شد


در پی ابلاغ قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حسین سالاری به عنوان سرپرست اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار رفاه و امور اجتماعی استان یزد منصوب شد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريزبه نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، امرالله فلاح‌زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: در پی ابلاغ چارت سازمانی وزارت متبوع، استان یزد در ردیف استان‌هایی است که به آن پنج معاونت ابلاغ شده است. وی افزود: به منظور تسهیل کار و پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع، تصمیم بر آن شد تا حوزه‌ها را ساماندهی و افراد مجرب و کار آزموده‌ای را به عنوان معاون منصوب کنیم. قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تصریح کرد: بر این اساس با طرح موضوع در جلسه شورای معاونان و نظرات سایر همکاران، سید حسین سالاری، مدیر نمونه ۲ دوره شهرستان مهریز به عنوان سرپرست مدیریت اشتغال و کارآفرینی این اداره کل انتخاب شد. فلاح‌زاده ضمن ارائه توصیه‌های لازم از زحمات و تلاش‌های سید حسین سالاری در شهرستان مهریز تشکر کرد. سید حسین سالاری به مدت ۱۳ سال سابقه مدیریتی اداره کار و امور اجتماعی سابق مهریز را دارد و به عنوان ۲ سال مدیر نمونه دستگاه‌های اداری این شهرستان معرفی شده است. وی همچنین از جانبازان و آزادگان سرافراز هشت سال جنگ تحمیلی است و مدت ۳۰ ماه در اسارت ر‍ژیم بعثی عراق بوده است. فلاح‌زاده ضمن ارائه توصیه‌های لازم از زحمات و تلاش‌های سید حسین سالاری در شهرستان مهریز تشکر کرد. سید حسین سالاری به مدت ۱۳ سال سابقه مدیریتی اداره کار و امور اجتماعی سابق مهریز را دارد و به عنوان ۲ سال مدیر نمونه دستگاه‌های اداری این شهرستان معرفی شده است. وی همچنین از جانبازان و آزادگان سرافراز هشت سال جنگ تحمیلی است و مدت ۳۰ ماه در اسارت ر‍ژیم بعثی عراق بوده است. فلاح‌زاده ضمن ارائه توصیه‌های لازم از زحمات و تلاش‌های سید حسین سالاری در شهرستان مهریز تشکر کرد. سید حسین سالاری به مدت ۱۳ سال سابقه مدیریتی اداره کار و امور اجتماعی سابق مهریز را دارد و به عنوان ۲ سال مدیر نمونه دستگاه‌های اداری این شهرستان معرفی شده است. وی همچنین از جانبازان و آزادگان سرافراز هشت سال جنگ تحمیلی است و مدت ۳۰ ماه در اسارت ر‍ژیم بعثی عراق بوده است.
مدير نمونه مهريز سرپرست اشتغال وكار آفريني اداره كار استان يزد شد
در پی ابلاغ قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حسین سالاری به عنوان سرپرست اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار رفاه و امور اجتماعی استان یزد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريزبه نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، امرالله فلاح‌زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: در پی ابلاغ چارت سازمانی وزارت متبوع، استان یزد در ردیف استان‌هایی است که به آن پنج معاونت ابلاغ شده است.

وی افزود: به منظور تسهیل کار و پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع، تصمیم بر آن شد تا حوزه‌ها را ساماندهی و افراد مجرب و کار آزموده‌ای را به عنوان معاون منصوب کنیم.

قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تصریح کرد: بر این اساس با طرح موضوع در جلسه شورای معاونان و نظرات سایر همکاران، سید حسین سالاری، مدیر نمونه ۲ دوره شهرستان مهریز به عنوان سرپرست مدیریت اشتغال و کارآفرینی این اداره کل انتخاب شد.

فلاح‌زاده ضمن ارائه توصیه‌های لازم از زحمات و تلاش‌های سید حسین سالاری در شهرستان مهریز تشکر کرد.

سید حسین سالاری به مدت ۱۳ سال سابقه مدیریتی اداره کار و امور اجتماعی سابق مهریز را دارد و به عنوان ۲ سال مدیر نمونه دستگاه‌های اداری این شهرستان معرفی شده است.

وی همچنین از جانبازان و آزادگان سرافراز هشت سال جنگ تحمیلی است و مدت ۳۰ ماه در اسارت ر‍ژیم بعثی عراق بوده است.

فلاح‌زاده ضمن ارائه توصیه‌های لازم از زحمات و تلاش‌های سید حسین سالاری در شهرستان مهریز تشکر کرد.

سید حسین سالاری به مدت ۱۳ سال سابقه مدیریتی اداره کار و امور اجتماعی سابق مهریز را دارد و به عنوان ۲ سال مدیر نمونه دستگاه‌های اداری این شهرستان معرفی شده است.

وی همچنین از جانبازان و آزادگان سرافراز هشت سال جنگ تحمیلی است و مدت ۳۰ ماه در اسارت ر‍ژیم بعثی عراق بوده است.

فلاح‌زاده ضمن ارائه توصیه‌های لازم از زحمات و تلاش‌های سید حسین سالاری در شهرستان مهریز تشکر کرد.

سید حسین سالاری به مدت ۱۳ سال سابقه مدیریتی اداره کار و امور اجتماعی سابق مهریز را دارد و به عنوان ۲ سال مدیر نمونه دستگاه‌های اداری این شهرستان معرفی شده است.

وی همچنین از جانبازان و آزادگان سرافراز هشت سال جنگ تحمیلی است و مدت ۳۰ ماه در اسارت ر‍ژیم بعثی عراق بوده است.

آدرس کوتاه :