مدير كل روابط عمومي استانداري يزد خبر داد : آيينه ي تلاش و زحمات همه مسئولين در سر شماري عمومي كشاورزي روابط عمومي ها هستند


جلسه توجيهي مسئولان روابط عمومي و تبليغات ستاد سر شماري عمومي كشاورزي در شهرستانها با حضور مدير كل امار و اطلاعات استانداري، مدير كل مركز محاسبات اداره كل امار كشور و مدير كل روابط عمومي استانداري يزد و مسئولان روابط عمومي و فرمانداريهاي استان برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد "داود پاك طينت" در نشست با مسئولين كميته روابط عمومي و تبليغات ستاد سر شماري عمومي كشاورزي در سال 93 كه 20 شهريورماه در محل ستاد اجرايي سر شماري عمومي كشاورزي استان برگزار شد با اشاره به اهميت ارائه امار صحيع توسط ماموران امار گير اظهار داشت:زير بناي هر برنامه اي كه بخواهد در كشور اجرا شود داشتن امار دقيق و صحيح است و برنامه هاي بخش كشاورزي  كشور در 10 سال آينده به نتايج آمار اين سرشماري بستگي دارد.
وي در اين نشست به اهميت تبليغات در امر سرشماري عمومي كشاورزي استان يزد در سال93 اشاره كرد و گفت: روابط عمومي ها ميتوانند نقش موثري در امر خبر رساني جلسات سرشماري داشته باشند و بخش اعظم استان ميتواند از طريق كميته روابط عمومي و تبليغات ستاد سر شماري عمومي كشاورزي گزارشات را دنبال كند.
مدير كل روابط عمومي استانداري از اقداماتي مثل راه اندازي باشگاه خبرنگاران افتخاري سرشماري،پرتال خبري ويژه سرشماري استان يزد و مسابقه پيامكي يك جمله يك پيام خبر داد و افزود: از اول مهرماه با همكاري روابط عمومي اداره كل آموز ش و پرورش استان مسابقه تهيه روزنامه ديواري با موضوع سرشماري عمومي كشاورزي در مدارس استان يزد برگزار مي شود.
پاك طينت با اشاره به انعكاس خبرهاي سرشماري در سطح استان و كشور اظهار داشت: آيينه ي تلاش و زحمات همه مسئولين در سر شماري عمومي كشاورزي سال 93 در استان يزد  روابط عمومي ها هستند و از طريق روابط عمومي ها خبرها به استان و سپس به كشور انتقال داده مي شود .
در ادامه وي به شناخت آيين نامه اجرايي توسط مسئولين كميته روابط عمومي و تبليغات ستاد سر شماري عمومي كشاورزي در شهرستانها اشاره كرد و گفت:يكي از اين وظايف اين كميته امانت داري است كه ميتواند زحمات و تلاش هاي ماموران آمارگير را حفظ كند.
پاك طينت به ضرورت ترويج گفتمان سرشماري در استان اشاره كرد و اظهار داشت:ترويج واژه سر شماري درجامعه بين ماموران امارگير ومردم اعتماد متقابل ايجاد مي كند و اين امر  باعث همكاري بهتر در امر ارائه اطلاعات صحيح و دقيق از كشاورزي مي شود.
گفتني است سرشماري عمومي كشاورزي در استان يزد همزمان با سراسر كشور از پنجم مهرماه آغاز و تا هجدهم آبان ماه ادامه دارد.

 

آدرس کوتاه :