محرم در مهريز

محرم در مهريز


    محرم در حسینیه های مهریز به روایت تصویر ] محرم ماه عزای شیعیان در حسینه های دوازده امام، اعظم و باغ بهار مهریز دسته ها و هیئات مذهبی به عزاداری اباعبدالله الحسین پرداختند و با در سوگ سالار شهیدان بر سر و سینه زدند. تصاویر حسینیه دوازده امام مهریز:                .                           تصاویر حسینیه اعظم:            تصاویر حسینیه باغ بهار:              
محرم در مهريز
 
 

محرم در حسینیه های مهریز به روایت تصویر ]

محرم ماه عزای شیعیان در حسینه های دوازده امام، اعظم و باغ بهار مهریز دسته ها و هیئات مذهبی به عزاداری اباعبدالله الحسین پرداختند و با در سوگ سالار شهیدان بر سر و سینه زدند.

تصاویر حسینیه دوازده امام مهریز:

  

 

 

 

  

  

.
  

 


  

  


  

 

  

  


 

 

تصاویر حسینیه اعظم:
  

  

  


 

تصاویر حسینیه باغ بهار:

 

  

 

  

 
 
آدرس کوتاه :