مانور نیروهای خدماتی و امدادرسان مهریز برگزار شد- همراه با گزارش تصویری

مانور نیروهای خدماتی و امدادرسان مهریز برگزار شد- همراه با گزارش تصویری


دهقانی خبر داد: دومین ایستگاه آتش نشانی در مهریز احداث می شود
مانور نیروهای خدماتی و امدادرسان مهریز برگزار شد- همراه با گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مانور نیروهای خدماتی و امدادرسان مهریز به منظور آگاهی از آمادگی آنها به صورت سرزده و بدون اطلاع و هماهنگی قبلی صورت گرفت.
در این مانور تمامی کارشناسان ستاد مدیریت بحران و کارگروه های استان و  کلیه دستگاه هایی اجرایی، خدماتی، عملیاتی و امدادی در این مانور عملیاتی فراخوانده شدند.
وی افزود: دستگاه های مربوطه در این مانور زمان سنجی شده و امکانات، تجهیزات و آمادگی دستگاه ها و نیروها مورد ارزیابی قرار گرفت.
دهقانی نماینده ستاد مدیریت بحران استان در مهریز از شروع عملیات احداث دومین ایستگاه آتش نشانی در مهریز در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود:
50 میلیون تومان برای کمک به احداث دومین ایستگاه آتش نشانی در مهریز از سوی ستاد مدیریت بحران استان اختصاص یافته است.
این ایستگاه در زمینی به مساحت 1200 مترمربع در مجاورت جاده سنتو در دوراهی تنگ چنار احداث خواهد شد.

خبرگزاری مهر: دومین ایستگاه آتش نشانی در مهریز احداث می شود

 

آدرس کوتاه :