مانور زلزله ویژه های خردسالان مهد کودک مهریز

مانور زلزله ویژه های خردسالان مهد کودک مهریز


ستاد حوادث فرمانداری با همکاری بهزیستی و هلال احمر شهرستان مهریز و با حضور پرسنل آتش نشانی به همراه وسایل آتش نشانی مانور زلزله ویزه کلیه خردسالان مهدکودک های شهرستان مهریز در پارک غدیر برگزار گردید
مانور زلزله ویژه های خردسالان مهد کودک مهریز

 در این مانور  که کودکان به همراه خود پلاکاردهایی در مورد زلزله و توصیه های ایمنی در  آن نوشته بودند. ابتدا کارشناس فرمانداری  در مورد نکات ایمنی مطالبی را ایراد نمود و پس از آن بعد از تمرین چندین دوره ؛ آژیر  به صدا در آمد و  بچه ها روش درست پناه گرفتن را انجام دادند ، و پس از آن به صورت دسته جمعی سرود زلزله را زمزمه نمودند و پس از توضیحاتی که رییس اداره بهزیستی شهرستان داد مربی آتش نشانی توصیه هایی را در مورد خاموش کردن آتش  و تمام نکات قابل توجه در خانه را به کودکان توصیه و در پایان مربیان به روش خاموش کردن آتش از طریق کپسول آتش نشانی آشنا شدند .

 

 

 

آدرس کوتاه :