مانور زلزله همزمان با سراسر استان در مدارس مهریز نیز برگزار شد-

مانور زلزله همزمان با سراسر استان در مدارس مهریز نیز برگزار شد-


ین مانور به منظورآماده‌سازي دانش‌آموزان، مربیان و مسئولین جهت مقابله با حوادث مختلف به ويژه زلزله و با حضور فرماندار مهریز و دیگر مسئولین شهرستان در مدرسه راهنمایی حسین بن علی علیه السلام با رعایت نکات ایمنی توسط دانش آموزان در هنگام زلزله برگزار شد.
مانور زلزله همزمان با سراسر استان در مدارس مهریز نیز برگزار شد-

بعد از این مانور نیز دانش آموزان نکات ایمنی مورد نیاز را فرا گرفتند.
گفتنی است در این مانور پرسنل امداد و نجات آتش نشانی، پلیس 110، هلال احمر، اداره گاز ، اورژانس و ستاد حوادث فرمانداری نیز به موقع حاضر شدند.

 

 

آدرس کوتاه :