مانور آمادگی نیروها جهت سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهریز برگزار شد

مانور آمادگی نیروها جهت سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همزمان با آخرین روز از برگزاری کلاس های آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مانور آمادگی نیروهای سرشماری در سطح شهرستان برگزار و پس از این مانور نیز این سرشماری به صورت آزمایشی در چند شهرک این شهرستان صورت گرفت. گفتنی است در مهریز نزدیک به 100 نفر به مدت 12 روز آموزش های لازم برای اجرای سرشماری را فرا گرفتند.
مانور آمادگی نیروها جهت سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همزمان با آخرین روز از برگزاری کلاس های آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مانور آمادگی نیروهای سرشماری در سطح شهرستان برگزار و پس از این مانور نیز این سرشماری به صورت آزمایشی در چند شهرک این شهرستان صورت گرفت.

گفتنی است در مهریز نزدیک به 100 نفر به مدت 12 روز آموزش های لازم برای اجرای سرشماری را فرا گرفتند.

آدرس کوتاه :