لیست پروژه هاي پيشنهادي مرتبط با حوادث و خشكسالي مهریز اعلام شد...

لیست پروژه هاي پيشنهادي مرتبط با حوادث و خشكسالي مهریز اعلام شد...


جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان جهت بررسی پروژه هاي پيشنهادي مرتبط با حوادث و خشكسالي در محل فرمانداري تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر پروژه هاي پيشنهادي بشرح ذيل اعلام مي گردد:
لیست پروژه هاي پيشنهادي مرتبط با حوادث و خشكسالي مهریز اعلام شد...

منابع طبيعي:

1-    افزايش ارتفاع بند تنگ لابيد منتهي به غربالبيز

2-     ديوار ساحلي رودخانه گل افشان

3-    احداث ديوار ساحلي وجدان آّاد منشاد

4-    بند خاكي لاي اناري و حسن گري

5-    بند خاكي مسكل خورميز

6-    بندخاكي زيردست آدرشك و دامگاهان

 

آب و فاضلاب شهري:

1-    خريد ديزل و ژنراتور

 

جمعيت هلال احمر:

1-    تكميل ساختمان پايگاه امداد جاده اي

2-    مطالعه طرح اتاق بحران

3-    خريد خودرو نجات

 

مركز بهداشت:

1-    احداث سردخانه واكسيناسيون جهت شرايط اضطراري

2-    تكميل و تجهيز اورژانس بين جاده اي ميانكوه

3-    تكميل و تجهيز اورژانس بين جاده اي تنگ چنار

4-    خريد وسايل و تجهيزات سيار آزمايشگاه آب

جهاد كشاورزي مهريز:

1-    ايزولاسيون انهار

 

 

راه و ترابري:

1-    ديوار ساحلي محور ميانكوه

2-    احداث دو دستگاه پل در محور بنادك سادات

3-    احداث يك دستگاه پل در محور مدوار

4-    اصلاح سه مورد آب نما در محورهاي بنادك سادات و هنزاء

 

بنياد مسكن:

1-    احداث ديوار ساحلي كوچه روبروي پايگاه خورميز علياء

2-    احداث ديوار ساحلي جنب مدرسه خديجه ميرك آباد

3-    احداث ديوار ساحلي روستاي كريم آباد

4-    احداث ديوار ساحلي ارنان

 

آب و فاضلاب روستايي:

1-    آبرساني سيار

2-    احداث مخزن مجتمع طزنج و ثاني آباد

3-    تأمين آب آشاميدني منشاد

4-    كف شكني چاهها

5-    تأمين آب آشاميدني روستاي گردكوه

 

محيط زيست:

1-    تسطيع اراضي جهت كشت علوفه

2-    احداث استخر ذخيره آب

3-    احداث آب انبار و آبشخور

 

شهرداري

1-    مرمت و بازسازي سيل بند ابتداي جاده ميانكوه

2-    ديوار ساحلي رودخانه جنب پارك كوثر

3-    احداث ديوار ساحلي رودخانه حدفاصل اكبرآباد تا شاه صفي الدين

4-    دفع آبهاي سطحي

آدرس کوتاه :