لوله گذاری آب مسکن مهر مهریز پیشرفت 70 درصدی دارد

لوله گذاری آب مسکن مهر مهریز پیشرفت 70 درصدی دارد


 مدیر امور آب و فاضلاب مهریز از پیشرفت 70 درصدی لوله گذاری آب مسکن مهر در شهرستان مهریز خبر داد. محسن پناه بخدا اظهار داشت: لوله گذاری آب مسکن مهر مهریز بطول 8.5 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 70 درصد در حال اجراست. وی بیان داشت: این میزان لوله گذاری با اعتباری افزون بر دو هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در دست اجراست. مدیر امور آب و فاضلاب مهریز ادامه داد: عملیات آبرسانی به مسکن مهر از دیماه سال گذشته آغاز شده و امیدواریم بزودی به پایان برسد. پناه بخدا افزود: با آبرسانی به مسکن مهر، 371 انشعاب آب جهت رفاه حال شهروندان این محدوده نصب خواهد شد. وی عنوان کرد: این میزان لوله گذاری با لوله های جنس آزبست و پلی اتیلن در قطرهای 90، 110، 200، 150 و 250 اجرا شده است.
لوله گذاری آب مسکن مهر مهریز پیشرفت 70 درصدی دارد

 مدیر امور آب و فاضلاب مهریز از پیشرفت 70 درصدی لوله گذاری آب مسکن مهر در شهرستان مهریز خبر داد.
محسن پناه بخدا اظهار داشت: لوله گذاری آب مسکن مهر مهریز بطول 8.5 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 70 درصد در حال اجراست.
وی بیان داشت: این میزان لوله گذاری با اعتباری افزون بر دو هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در دست اجراست.
مدیر امور آب و فاضلاب مهریز ادامه داد: عملیات آبرسانی به مسکن مهر از دیماه سال گذشته آغاز شده و امیدواریم بزودی به پایان برسد.
پناه بخدا افزود: با آبرسانی به مسکن مهر، 371 انشعاب آب جهت رفاه حال شهروندان این محدوده نصب خواهد شد.
وی عنوان کرد: این میزان لوله گذاری با لوله های جنس آزبست و پلی اتیلن در قطرهای 90، 110، 200، 150 و 250 اجرا شده است.

آدرس کوتاه :