لزوم تسریع در اجرای پروژه مسكن مهر از تاکیدات سفر استاندار به مهریز

لزوم تسریع در اجرای پروژه مسكن مهر از تاکیدات سفر استاندار به مهریز


استاندار یزد در سفر به شهرستان مهریز، بر لزوم تسریع در اجرای پروژه مسكن مهر تاكید كرد.
لزوم تسریع در اجرای پروژه مسكن مهر از تاکیدات سفر استاندار به مهریز

 به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمد رضا فلاح زاده " روز شنبه در سفر به  شهرستان مهريز، اظهار داشت: بايد از فرصت باقي مانده تا قبل از فرا رسيدن فصل سرما براي اجراي بخش هاي عمده اين پروژه بهره گرفت.
وي پاي كار آمدن همه جبهه هاي كاري اين پروژه از قبيل تاسيسات كار، نازك كار و... را ضروري دانست.
مديريت ارشد استان همچنين در جريان بازديد از پروژه احداث حوزه علميه مهريز ، با بيان اينكه  در سال گذشته و امسال اعتباراتي براي احداث اين مركز علمي مقدس اختصاص يافته است، اظهار داشت: تامين بخشي از بودجه مورد نياز اين حوزه از محل بودجه فرهنگي شهرستان مهريز مي تواند در دستور كار قرار گيرد.
استاندار يزد در اين سفر علاوه بر پروژه مسكن مهر شهرستان مهريز و پروژه حوزه علميه ، از شهرك صنعتي مهريز، يك واحد توليد كننده كاشي و سراميك، معدن سرب و روي مهدي آباد، يك واحد توليد كننده شير گاو و پسته زارهاي منطقه گردكوه بازديد كرد.

آدرس کوتاه :