كودك 7 ماهه خردسال‌ترين عضو كتابخانه‌هاي عمومي مهريز

كودك 7 ماهه خردسال‌ترين عضو كتابخانه‌هاي عمومي مهريز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خردسال‌ترين عضو كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان مهريز، يك كودك هفت ماهه است كه در هفته كتاب امسال نيز از وي تقدير شد. موعود زارع پناه خردسال‌ترين عضو كتابخانه‌هاي عمومي اين شهرستان است كه والدين وي، نوزاد خود را از سن 2 ماهگي به عضويت كتابخانه شماره يك مهريز در آورده‌اند. همچنين در جريان جشن كتاب امسال شهرستان مهريز، از موعود به عنوان خردسال‌ترين عضو كتابخانه‌هاي شهرستان تقدير شد. بنابر اين گزارش، مادر موعود با همراه آوردن كودك خود به كتابخانه، امانت گرفتن كتاب و خواندن آن براي موعود، سعي كرده است از خردسالي، نوزادش را با محيط كتابخانه و كتاب آشنا نمايد.      
كودك 7 ماهه خردسال‌ترين عضو كتابخانه‌هاي عمومي مهريز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خردسال‌ترين عضو كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان مهريز، يك كودك هفت ماهه است كه در هفته كتاب امسال نيز از وي تقدير شد.
موعود زارع پناه خردسال‌ترين عضو كتابخانه‌هاي عمومي اين شهرستان است كه والدين وي، نوزاد خود را از سن 2 ماهگي به عضويت كتابخانه شماره يك مهريز در آورده‌اند.
همچنين در جريان جشن كتاب امسال شهرستان مهريز، از موعود به عنوان خردسال‌ترين عضو كتابخانه‌هاي شهرستان تقدير شد.
بنابر اين گزارش، مادر موعود با همراه آوردن كودك خود به كتابخانه، امانت گرفتن كتاب و خواندن آن براي موعود، سعي كرده است از خردسالي، نوزادش را با محيط كتابخانه و كتاب آشنا نمايد.

 

 

 
آدرس کوتاه :