كتاب

كتاب


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با استقبال بی نظیر خوانندگان، کتاب "هزار و یک معما" از حجت الاسلام علی سالک، نویسنده مهریزی به چاپ هفتم رسید. این کتاب که قبلاً توسط چند ناشر دیگر نیز به چاپ رسیده بود در هفتمین چاپ، توسط انتشارات ولیعصر قم و در ۲۷۸ صفحه در قطع رقعی و به انضمام چند سرود، چاپ شده و با قیمت ۴۸۰۰۰ ریال به بازار عرضه شده است. در این کتاب ۱۰۰۱ معما با موضوعات دینی و مذهبی همراه با جواب آن ارائه شده است. علی سالک تاکنون کتاب هایی با عناوین "هزار و یک چرا"، "چراهای پزشکی"، "ازدواج موقت" و ... تالیف و منتشر کرده است. این نویسنده مهریزی سال گذشته نیز در هفته کتاب و کتابخوانی در جشن کتاب استان یزد به عنوان یکی از نویسندگان برتر استان مورد تجلیل قرار گرفت.
كتاب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با استقبال بی نظیر خوانندگان، کتاب "هزار و یک معما" از حجت الاسلام علی سالک، نویسنده مهریزی به چاپ هفتم رسید.
این کتاب که قبلاً توسط چند ناشر دیگر نیز به چاپ رسیده بود در هفتمین چاپ، توسط انتشارات ولیعصر قم و در ۲۷۸ صفحه در قطع رقعی و به انضمام چند سرود، چاپ شده و با قیمت ۴۸۰۰۰ ریال به بازار عرضه شده است.
در این کتاب ۱۰۰۱ معما با موضوعات دینی و مذهبی همراه با جواب آن ارائه شده است.
علی سالک تاکنون کتاب هایی با عناوین "هزار و یک چرا"، "چراهای پزشکی"، "ازدواج موقت" و ... تالیف و منتشر کرده است.
این نویسنده مهریزی سال گذشته نیز در هفته کتاب و کتابخوانی در جشن کتاب استان یزد به عنوان یکی از نویسندگان برتر استان مورد تجلیل قرار گرفت.

آدرس کوتاه :