كارگروه تنظيم بازار مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

كارگروه تنظيم بازار مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلسه كارگروه تنظيم بازار در محل فرمانداري مهریز به ریاست مهدی کیانی مقدم تشکیل شد. فرماندار مهریز در این جلسه گفت: باتوجه به مشكلات اقتصادي تمهيدات لازم در مورد تأمين كالاهاي موردنياز مردم خصوصاً در ايام عيدنوروز انديشيده شود تا مردم در مضيقه تهيه و تأمين نباشند. وی افزود: نكته دوّم كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد نظارت بر قيمت ها همه دستگاههاي اجرايي مرتبط با تعامل و همكاري لازم جو حاكم بر بازار مورد ارزيابي تا شاهد تخلف گرانفروشي، كمفروشي و ... نباشيم. کیانی مقدم تصریح کرد: همچنين نظارت بر درج قيمت ها و قيمت هاي درج شده نيز مورد بازبيني و تأكيد قرار گيرد در صورت بروز تخلف برخورد قانوني به موقع صورت پذيرد تا مردم شاهد برخورد با متخلف باشند و اطمينان خاطر در بازار خريد خود را انجام دهند نكته اي كه بايد بطور ويژه به آن دقت كرد پاسخگويي عوامل مرتبط و رسيدگي به شكايات مردمي است. فرماندار مهریز تاکید کرد: جوابگويي درست به مردم با آغوش باز از مردم استقبال، همراه مردم و كنار مردم باشيم بگونه اي نباشد كه مردم درصورت تماس معطل و از پيگيري حق خودشان منصرف شوند حتي المقدور پاسخگويي بصورت زنده و مشخص بازرسي جواب تلفنهاي مردمي را بدهد واكنش مناسب و بموقع آرامش بازار را حفظ خواهد كرد. رئیس کمیته تنظیم بازار مهریز عنوان داشت: هم فروشنده دقت كند كه نظارتي هست و افرادي هستند پيگير و در صورت تخلف پرونده اي تشكيل و به تعزيرات حكومتي خواهد رفت و هم مردم ببينند كه بازرسين در بازار حضور دارند چشمهاي زيادي دنبال پرونده متخلفين هست. عدم دقت باعث جريمه دار شدن شخص متخلف و كنترل از دست خواهد رفت.   در ادامه پس از بحث و تبادل نظر موارد ذيل تصميم گيري شد: 1-    پيگيري به موقع جذب و توزيع كالاهاي تنظيم بازار سهم شهرستان از مركز استان 2-    نظارت مستمر بر وضعيت بازار به ويژه كالا و خدمات ضروري بمنظور پيشگيري از هرگونه كمبود، احجاف و گرانفروشي برابر ضوابط و مقررات مربوطه توسط اداره صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و مجامع امورصنفي و اداره تعزيرات حكومتي 3-    پيش بيني تأمين مايحتاج عمومي اعم از كالا و خدمات در همه ايام به ويژه در ايام تعطيلات نوروزي و تعيين كشيك صنوف مختلف 4-    نظارت بيشتر بر واحدهاي نانوايي مخصوصاً در ايام تعطيل و به ويژه تعطيلات نوروزي 5-    لزوم پاسخگويي به كليه شكايات مردمي از وضعيت بازار به صورت سريع و اطمينان بخش توسط اداره صنعت، معدن وتجارت، مجامع امورصنفي و اداره تعزيرات حكومتي 6-    لزوم نظارت مستمر بر كليه واحدهاي توليد مرغ گوشتي و تخمگذار بمنظور پيشگيري از هرگونه كمبود و نارسايي در توزيع و قيمت توسط جهادكشاوزي، اداره صنعت، معدن و تجارت، مجامع امورصنفي و تعزيرات حكومتي   
كارگروه تنظيم بازار مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلسه كارگروه تنظيم بازار در محل فرمانداري مهریز به ریاست مهدی کیانی مقدم تشکیل شد.
فرماندار مهریز در این جلسه گفت: باتوجه به مشكلات اقتصادي تمهيدات لازم در مورد تأمين كالاهاي موردنياز مردم خصوصاً در ايام عيدنوروز انديشيده شود تا مردم در مضيقه تهيه و تأمين نباشند.
وی افزود: نكته دوّم كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد نظارت بر قيمت ها همه دستگاههاي اجرايي مرتبط با تعامل و همكاري لازم جو حاكم بر بازار مورد ارزيابي تا شاهد تخلف گرانفروشي، كمفروشي و ... نباشيم.
کیانی مقدم تصریح کرد: همچنين نظارت بر درج قيمت ها و قيمت هاي درج شده نيز مورد بازبيني و تأكيد قرار گيرد در صورت بروز تخلف برخورد قانوني به موقع صورت پذيرد تا مردم شاهد برخورد با متخلف باشند و اطمينان خاطر در بازار خريد خود را انجام دهند نكته اي كه بايد بطور ويژه به آن دقت كرد پاسخگويي عوامل مرتبط و رسيدگي به شكايات مردمي است.
فرماندار مهریز تاکید کرد: جوابگويي درست به مردم با آغوش باز از مردم استقبال، همراه مردم و كنار مردم باشيم بگونه اي نباشد كه مردم درصورت تماس معطل و از پيگيري حق خودشان منصرف شوند حتي المقدور پاسخگويي بصورت زنده و مشخص بازرسي جواب تلفنهاي مردمي را بدهد واكنش مناسب و بموقع آرامش بازار را حفظ خواهد كرد.
رئیس کمیته تنظیم بازار مهریز عنوان داشت: هم فروشنده دقت كند كه نظارتي هست و افرادي هستند پيگير و در صورت تخلف پرونده اي تشكيل و به تعزيرات حكومتي خواهد رفت و هم مردم ببينند كه بازرسين در بازار حضور دارند چشمهاي زيادي دنبال پرونده متخلفين هست. عدم دقت باعث جريمه دار شدن شخص متخلف و كنترل از دست خواهد رفت.

  در ادامه پس از بحث و تبادل نظر موارد ذيل تصميم گيري شد:
1-    پيگيري به موقع جذب و توزيع كالاهاي تنظيم بازار سهم شهرستان از مركز استان
2-    نظارت مستمر بر وضعيت بازار به ويژه كالا و خدمات ضروري بمنظور پيشگيري از هرگونه كمبود، احجاف و گرانفروشي برابر ضوابط و مقررات مربوطه توسط اداره صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و مجامع امورصنفي و اداره تعزيرات حكومتي
3-    پيش بيني تأمين مايحتاج عمومي اعم از كالا و خدمات در همه ايام به ويژه در ايام تعطيلات نوروزي و تعيين كشيك صنوف مختلف
4-    نظارت بيشتر بر واحدهاي نانوايي مخصوصاً در ايام تعطيل و به ويژه تعطيلات نوروزي
5-    لزوم پاسخگويي به كليه شكايات مردمي از وضعيت بازار به صورت سريع و اطمينان بخش توسط اداره صنعت، معدن وتجارت، مجامع امورصنفي و اداره تعزيرات حكومتي
6-    لزوم نظارت مستمر بر كليه واحدهاي توليد مرغ گوشتي و تخمگذار بمنظور پيشگيري از هرگونه كمبود و نارسايي در توزيع و قيمت توسط جهادكشاوزي، اداره صنعت، معدن و تجارت، مجامع امورصنفي و تعزيرات حكومتي   

آدرس کوتاه :