كارشناسا ن بازرسي فرمانداري مهريزاز دستگاههاي اجرايي شهرستان بارديد نمودند .


بازرسان فرمانداري مهريز از شركت آب و فاضلاب شهري ، اداره راه و شهرسازي و تبليغات اسلامي شهرستان مهريز بازديد نمودند .

 

بازرسان فرمانداري مهريز از شركت آب و فاضلاب شهري ، اداره راه و شهرسازي و تبليغات اسلامي شهرستان مهريز بازديد نمودند .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز: در راستاي نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي شهرستان

بازرسان فرمانداري از شركت آب و فاضلاب شهري ، اداره راه و شهرسازي و تبليغات اسلامي شهرستان مهريز بازديد نمودند .

بازرسان دراین بازدید  نحوه فعالیت و مراحل انجام کار , نوع خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع , و تکریم مردم را مورد ارزیابی قراردادند .

شايان ذكر است کارشناسان بازرسی  فرمانداري در طول سال به صورت محسوس و نامحسوس عملکرد ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان را مورد بررسی وارزيابي قرار مي دهند .آدرس کوتاه :