رئیس ستاد انتخابات استان یزد (کلیپ)

قهر کردن با صندوق رای خواسته استکبار جهانی و بدخواهان نظام است


احمد ترحمی با بیان اینکه قهر کردن با صندوق رای خواسته استکبار جهانی و بدخواهان نظام است تاکید کرد تحریم صندوق راهبرد هیچ دلسوزی در داخل کشور و دسوزان نظام نیست ، این خواسته دشمن و استکبار جهانی است.
آدرس کوتاه :