قدردانی مدیران صنایع و کارخانجات مهریز از نیروی انتظامی این شهرستان

قدردانی مدیران صنایع و کارخانجات مهریز از نیروی انتظامی این شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیران صنایع و کارخانجات مهریز به همراه روسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی - صنعت، معدن و تجارت از تلاش بی وقفه فرماندهی و نیروهای منطقه انتظامی مهریز برای حفظ امنیت و آسایش شهرک صنعتی این شهرستان و اصناف با اهدای شاخه گل قدردانی کردند و هفته ناجا را به آنان تبریک گفتند.
قدردانی مدیران صنایع و کارخانجات مهریز از نیروی انتظامی این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیران صنایع و کارخانجات مهریز به همراه روسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی - صنعت، معدن و تجارت از تلاش بی وقفه فرماندهی و نیروهای منطقه انتظامی مهریز برای حفظ امنیت و آسایش شهرک صنعتی این شهرستان و اصناف با اهدای شاخه گل قدردانی کردند و هفته ناجا را به آنان تبریک گفتند.

آدرس کوتاه :