قدردانی فرماندار مهریز از معلمان و کادر آموزش و پرورش مهریز

قدردانی فرماندار مهریز از معلمان و کادر آموزش و پرورش مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در آخرین روز از هفته معلم، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه سیدمحمد رستگاری معاونت فرمانداری مهریز با حضور در آموزش و پرورش مهریز و مدرسه نمونه دکتر احمد زارعزاده، با اهدای شاخه ای گل به مدیر و پرسنل این دو مرکز، هفته معلم را به دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت تبریک گفت.              
قدردانی فرماندار مهریز از معلمان و کادر آموزش و پرورش مهریز
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در آخرین روز از هفته معلم، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه سیدمحمد رستگاری معاونت فرمانداری مهریز با حضور در آموزش و پرورش مهریز و مدرسه نمونه دکتر احمد زارعزاده، با اهدای شاخه ای گل به مدیر و پرسنل این دو مرکز، هفته معلم را به دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت تبریک گفت.
 

 
 
 
 

 
 
آدرس کوتاه :