فيلم گشایش نمایشگاه چله انقلاب در مهریز


گشایش نمایشگاه چله انقلاب در مهریز+ فيلم نمایشگاه توانمندی های شهرستان مهریز تا دوشنبه 15بهمن ماه هر روز از ساعت 4بعدازظهر تا 9شب برپا است.
آدرس کوتاه :