فيلم همايش فرهنگ ومديريت جهادي در مهريز


همايش فرهنگ ومديريت جهادي در مهريز باموضوع چهل سال تلاش و مديريت جهادي برگزارشد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:تدوین فرهنگ جهادی وبازآفرینی و الگوسازی مدیریت جهادی از اهداف برگزاری این همایش بود.
آدرس کوتاه :