فعالیت شبکه بهداشت و درمان مهریز در ایام تعطیلات

فعالیت شبکه بهداشت و درمان مهریز در ایام تعطیلات


رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز از استقبال مسافران نوروزی از ایستگاه سلامت در غربالبیز خبر داد.  دکتر سید محمد جواد میرجلیلی گفت: کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز در آستانه هفته سلامت و در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین در تفرجگاه غربالبیز اقدام به برپایی ایستگاه سلامت نمودند. وی با بیان اینکه در مجموع ۳۵۰ نفر از این ایستگاه خدمات رایگان دریافت نمودند افزود: در این ایستگاه ،خدمات اندازه گیری فشارخون، قندخون، قد و وزن و تعیین BMI  افراد و مشاوره تغذیه به صورت رایگان جهت مراجعین به ایستگاه ارائه گردید.                           به همت کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایستگاه نقاشی با موضوع روز طبیعت در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ویژه کودکان ۱۲-۵  ساله در تفرجگاه غربالبیز برگزار شد.  دراین برنامه حدود ۵۰۰ کودک شرکت نموده و هدایایی به رسم یادبود دریافت نمودند. برندگان مسابقه نقاشی در هفته سلامت معرفی شده و به آنها جوایزی اهدا خواهد گردید.    
فعالیت شبکه بهداشت و درمان مهریز در ایام تعطیلات

رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز از استقبال مسافران نوروزی از ایستگاه سلامت در غربالبیز خبر داد.
 دکتر سید محمد جواد میرجلیلی گفت: کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز در آستانه هفته سلامت و در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین در تفرجگاه غربالبیز اقدام به برپایی ایستگاه سلامت نمودند.
وی با بیان اینکه در مجموع ۳۵۰ نفر از این ایستگاه خدمات رایگان دریافت نمودند افزود: در این ایستگاه ،خدمات اندازه گیری فشارخون، قندخون، قد و وزن و تعیین BMI  افراد و مشاوره تغذیه به صورت رایگان جهت مراجعین به ایستگاه ارائه گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همت کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایستگاه نقاشی با موضوع روز طبیعت در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ویژه کودکان ۱۲-۵  ساله در تفرجگاه غربالبیز برگزار شد.
 دراین برنامه حدود ۵۰۰ کودک شرکت نموده و هدایایی به رسم یادبود دریافت نمودند.
برندگان مسابقه نقاشی در هفته سلامت معرفی شده و به آنها جوایزی اهدا خواهد گردید.

 

 

آدرس کوتاه :