فعالیت جمعیت هلال احمر مهریز در نوروز ۹۲ به روایت تصویر

فعالیت جمعیت هلال احمر مهریز در نوروز ۹۲ به روایت تصویر


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جمعیت هلال احمر مهریز در نوروز ۹۲ با برپایی ایستگاه های راهنمای مسافران نوروزی، پایگاه های امداد و چادرهای نماز در میادین اصلی شهر خدمات و تسهیلات را به مسافران نوروزی ارائه داد.                              
فعالیت جمعیت هلال احمر مهریز در نوروز ۹۲ به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جمعیت هلال احمر مهریز در نوروز ۹۲ با برپایی ایستگاه های راهنمای مسافران نوروزی، پایگاه های امداد و چادرهای نماز در میادین اصلی شهر خدمات و تسهیلات را به مسافران نوروزی ارائه داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :