فرهمند در جریان مشکلات جامعه ورزش مهریز قرار گرفت

فرهمند در جریان مشکلات جامعه ورزش مهریز قرار گرفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاظم فرهمند نماینده مردم مهریز و 4 شهر دیگر در مجلس شورای اسلامی در نشستی با مسئولین جامعه ورزش مهریز در جریان مشکلات آنان قرار گرفت. عدم پرداخت بدهی 250 میلیون تومانی شهرداری مهریز به قهرمانان دوچرخه سواری مهریز طی سه سال حمایت از این تیم، کمبود اعتبارات اداره ورزش و امور جوانان مهریز در مقایسه با دیگر شهرستانها، تامین اعتبار تکمیل برج نور چمن ورزشگاه شهید محصل، تسریع در شروع عملیات احداث سومین کمپ دوچرخه سواری کشور در مهریز و پیگیری اعتبارات آن، تهیه لوح تقدیر از طرف مجلس شورای اسلامی برای ورزشکاران قهرمان مهریزی ، افزایش اعتبار هیئت فوتبال مهریز از جمله خواسته ها و مشکلاتی بود که در این جلسه مطرح و فرهمند قول پیگیری آن را داد. فرهمند همچنین از وضعیت نابه سامان ورزشگاه شهید صدوقی مهریز بازدید و قول پیگیری تامین اعتبار جهت ساماندهی آن را داد.
فرهمند در جریان مشکلات جامعه ورزش مهریز قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، کاظم فرهمند نماینده مردم مهریز و 4 شهر دیگر در مجلس شورای اسلامی در نشستی با مسئولین جامعه ورزش مهریز در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.
عدم پرداخت بدهی 250 میلیون تومانی شهرداری مهریز به قهرمانان دوچرخه سواری مهریز طی سه سال حمایت از این تیم،
کمبود اعتبارات اداره ورزش و امور جوانان مهریز در مقایسه با دیگر شهرستانها، تامین اعتبار تکمیل برج نور چمن ورزشگاه شهید محصل، تسریع در شروع عملیات احداث سومین کمپ دوچرخه سواری کشور در مهریز و پیگیری اعتبارات آن، تهیه لوح تقدیر از طرف مجلس شورای اسلامی برای ورزشکاران قهرمان مهریزی ، افزایش اعتبار هیئت فوتبال مهریز
از جمله خواسته ها و مشکلاتی بود که در این جلسه مطرح و فرهمند قول پیگیری آن را داد.
فرهمند همچنین از وضعیت نابه سامان ورزشگاه شهید صدوقی مهریز بازدید و قول پیگیری تامین اعتبار جهت ساماندهی آن را داد.

آدرس کوتاه :