فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز در پیامی شهادت مظلومانه جمعی از فرماندهان سپاه وجمعی از مردم بیگناه استان سیستان وبلوچستان را تسلیت گفت.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز در پیامی شهادت مظلومانه جمعی از فرماندهان سپاه وجمعی از مردم بیگناه استان سیستان وبلوچستان را تسلیت گفت.


فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز در پیامی شهادت مظلومانه جمعی از فرماندهان سپاه وجمعی از مردم بیگناه استان سیستان وبلوچستان را تسلیت گفت. سرگرد مسعود تقدیسی در متن این پیام اورده است: بار ديگر جنايتکاران تروريست و شب پرستان کوردل وابسته به استکبار جهاني جنايت ديگري در استان سيستان و بلوچستان و شهرستان سرباز آفريدند و لکه ننگ ديگري را بر کارنامه سياه و جنايت بار خويش افزودند. جنايت كوردلان وابسته به بيگانه در به شهادت رساندن مردم و جمعي از پاسداران فداكار دين و ملت و در راس آنان سردار شهيد نورعلي شوشتري جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه موجب تاثر و تاسف شديد اينجانب و در عين حال افتخاري ماندگار براي انقلاب اسلامي است. دشمنان اسلام بدانددملت بزرگ ایران، چون صفي مرصوص ايستاده اند كه هر پرچمي از دست سرداری بی افتد سردار دیگری ان را برداشته وکوشش خود را در پیشبرد اهداف مقدس نظام بیشتر خواهد کرد اینجانب ضمن تبریک وتسلیت به فرماندهی کل قوا .به ملت عزیز برای خانوادهای داغدار شهیدان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت حق، علو درجاتش را طلب می نمایم . .
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز در پیامی شهادت مظلومانه جمعی از فرماندهان سپاه وجمعی از مردم بیگناه استان سیستان وبلوچستان را تسلیت گفت.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهریز در پیامی شهادت مظلومانه جمعی از فرماندهان سپاه وجمعی از مردم بیگناه استان سیستان وبلوچستان را تسلیت گفت.

سرگرد مسعود تقدیسی در متن این پیام اورده است:

بار ديگر جنايتکاران تروريست و شب پرستان کوردل وابسته به استکبار جهاني جنايت ديگري در استان سيستان و بلوچستان و شهرستان سرباز آفريدند و لکه ننگ ديگري را بر کارنامه سياه و جنايت بار خويش افزودند.

جنايت كوردلان وابسته به بيگانه در به شهادت رساندن مردم و جمعي از پاسداران فداكار دين و ملت و در راس آنان سردار شهيد نورعلي شوشتري جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه موجب تاثر و تاسف شديد اينجانب و در عين حال افتخاري ماندگار براي انقلاب اسلامي است.

دشمنان اسلام بدانددملت بزرگ ایران، چون صفي مرصوص ايستاده اند كه هر پرچمي از دست سرداری بی افتد سردار دیگری ان را برداشته وکوشش خود را در پیشبرد اهداف مقدس نظام بیشتر خواهد کرد اینجانب ضمن تبریک وتسلیت به فرماندهی کل قوا .به ملت عزیز برای خانوادهای داغدار شهیدان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت حق، علو درجاتش را طلب می نمایم.

.

آدرس کوتاه :