فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز: پیروزی غزه نشانه اقتدار جهان اسلام است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز: پیروزی غزه نشانه اقتدار جهان اسلام است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز؛ محمدرضا دهقان‌دهنوی در مراسم گرامیداشت شهدای پایگاه حضرت زینب (س) مهریز اظهار داشت: استعفای ایهود باراک از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نشانگر وحشت اسرائیلی‌ها است. وی عنوان کرد: رژیم صهیونیستی شروط فلسطین برای آتش بس را پذیرفت که این امر نشانگر تزلزل این رژیم است. دهقان‌دهنوی با بیان اینکه فلسطینی‌ها پیروزی خود را مدیون ایرانیان می‌دانند، خاطرنشان کرد: آنان به دلیل این پیروزی بزرگ تقدیر گسترده‌ای از ایرانیان کردند. وی ادامه داد: غزه و فلسطین قطعه‌ای از پیکره اسلام هستند و ما باید با حمایت، اتحاد و همبستگی، اسلام و قدس شریف را نجات دهیم. دهقان‌دهنوی اضافه کرد: در این جنگ هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی فرو ریخت و مردم غزه طعم پیروزی را چشیدند که این امر افتخاری دیگر برای کشور ماست که از مظلومان دفاع می‌کند. وی افزود: کسی که از پیروزی مظلومان و مسلمانان شادمان باشد، در اجر و ثواب آن نیز شریک است و این چیزی جز حب و بغض یعنی دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا نیست. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز با اشاره به قیام امام حسین(ع) تصریح کرد: عاشورای حسینی به وجود آمد تا چشم بصیرت انسان‌ها روشن شود و قدرت حق و باطل را برای مسلمانان نمایان سازد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز: پیروزی غزه نشانه اقتدار جهان اسلام است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز؛ محمدرضا دهقان‌دهنوی در مراسم گرامیداشت شهدای پایگاه حضرت زینب (س) مهریز اظهار داشت: استعفای ایهود باراک از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نشانگر وحشت اسرائیلی‌ها است.
وی عنوان کرد: رژیم صهیونیستی شروط فلسطین برای آتش بس را پذیرفت که این امر نشانگر تزلزل این رژیم است.
دهقان‌دهنوی با بیان اینکه فلسطینی‌ها پیروزی خود را مدیون ایرانیان می‌دانند، خاطرنشان کرد: آنان به دلیل این پیروزی بزرگ تقدیر گسترده‌ای از ایرانیان کردند.
وی ادامه داد: غزه و فلسطین قطعه‌ای از پیکره اسلام هستند و ما باید با حمایت، اتحاد و همبستگی، اسلام و قدس شریف را نجات دهیم.
دهقان‌دهنوی اضافه کرد: در این جنگ هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی فرو ریخت و مردم غزه طعم پیروزی را چشیدند که این امر افتخاری دیگر برای کشور ماست که از مظلومان دفاع می‌کند.
وی افزود: کسی که از پیروزی مظلومان و مسلمانان شادمان باشد، در اجر و ثواب آن نیز شریک است و این چیزی جز حب و بغض یعنی دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا نیست.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز با اشاره به قیام امام حسین(ع) تصریح کرد: عاشورای حسینی به وجود آمد تا چشم بصیرت انسان‌ها روشن شود و قدرت حق و باطل را برای مسلمانان نمایان سازد.

آدرس کوتاه :