فرمانده سپاه ناحیه مهریز ومسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مهریز اهانت به ساحت مقدس امام خمینی را محکوم کردند

فرمانده سپاه ناحیه مهریز ومسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مهریز اهانت به ساحت مقدس امام خمینی را محکوم کردند


فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز ومسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مهریز اهانت به ساحت مقدس امام خمینی را محکوم کردند.   فرماندهی ومسئول نمایندگی   ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج مهریز ضمن اعلام انزجارو نفرت از اهانت کنندگان به ساحت مقدس امام خمینی حرکات اهانت آمیز عده ای فریب خورده در هتک حرمت بزرگ پرچمدار مبارزه با استکبار   جهانی آن هم در روز 16 اذر روز مبارزه با استکبار جهانی دل مردم شریف ایران اسلامی و بویژه سربازان جان برکف و بسیجیان وعلاقه مندان به ایشان را به درد اورد .شعار جمهوری ایرانی و حذف اسلام وپاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی نشان دهنده توطئه ای گسترده برای مقابله با ارزشهای برگرفته از اسلام . قران   وانقلاب اسلامی میباشد. ما این عمل وقیحانه مزدوران داخلی را محکوم کرده واعلام میداریم که همواره با اعتقاد کامل به اصل ولایت فقیه وتبعیت محض از فرامین رهبر معظم انقلاب تا ظهور حضرت مهدی لحظه ای از دفاع از اسلام و نظام اسلامی کشور مان فروگذاری نخواهیم کرد واز مسئولین قضایی کشور درخواست داریم تا با برخوردی جدی با فریب خوردگان و گردانندگان این ماجرای شوم درس عبرتی برای خائنین بدهند تا چشم طمع انها کور شود.
فرمانده سپاه ناحیه مهریز ومسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مهریز اهانت به ساحت مقدس امام خمینی را محکوم کردند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز ومسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مهریز اهانت به ساحت مقدس امام خمینی را محکوم کردند.

 

فرماندهی ومسئول نمایندگی  ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج مهریز ضمن اعلام انزجارو نفرت از اهانت کنندگان به ساحت مقدس امام خمینی حرکات اهانت آمیز عده ای فریب خورده در هتک حرمت بزرگ پرچمدار مبارزه با استکبار  جهانی آن هم در روز 16 اذر روز مبارزه با استکبار جهانی دل مردم شریف ایران اسلامی و بویژه سربازان جان برکف و بسیجیان وعلاقه مندان به ایشان را به درد اورد .شعار جمهوری ایرانی و حذف اسلام وپاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی نشان دهنده توطئه ای گسترده برای مقابله با ارزشهای برگرفته از اسلام . قران  وانقلاب اسلامی میباشد.

ما این عمل وقیحانه مزدوران داخلی را محکوم کرده واعلام میداریم که همواره با اعتقاد کامل به اصل ولایت فقیه وتبعیت محض از فرامین رهبر معظم انقلاب تا ظهور حضرت مهدی لحظه ای از دفاع از اسلام و نظام اسلامی کشور مان فروگذاری نخواهیم کرد واز مسئولین قضایی کشور درخواست داریم تا با برخوردی جدی با فریب خوردگان و گردانندگان این ماجرای شوم درس عبرتی برای خائنین بدهند تا چشم طمع انها کور شود.

آدرس کوتاه :