فرمانده سپاه ناحیه مهریز از برگزاری بیش از 60 برنامه در هفته بسیج در این شهرستان خبر داد

فرمانده سپاه ناحیه مهریز از برگزاری بیش از 60 برنامه در هفته بسیج در این شهرستان خبر داد


فرمانده سپاه ناحیه مهریز از برگزاری بیش از 60 برنامه   در هفته بسیج در این شهرستان خبر داد   سرهنگ سبز علی اکبری در نشست خبری خود در جمع خبر نگاران گفت:حضور بسیج در همه صحنه های سرنوشت ساز ایران براستی نشان داد که بسیج پشتوانه واقعی این نظام است وی با اشاره به اینکه بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی در راستای دفاع از کیان ایران اسلامی تشکیل شد   تصریح کرد :بسیج متشکل شده از مردمی که به دستور امام خمینی با دست خالی به دفاع از ایران اسلامی برخاسته بودند و از ایثار خون خویش دریغ نمیکردند وی در ادامه به تشریح برنامه های هفته   بسیج پرداخت و گفت: برنامه های سی امین سالگرد هفته بسیج با شعار بسیج مستضعفان و سی سال حضور آگاهانه بسیجیان از یکشنبه یکم آذر ماه تا هفتم آذر ماه برگزار می شود. وی ادامه داد: برای هر یک از روزهای این هفته نام بخصوصی انتخاب شده است که عبارتند از روز اول ، روز بسیج و مستضعفان بصیرت و ولایت مداری ، روز دوم بسیج و مستضعفان نوآوری و تولید علم، روز سوم بسیج مستضعفین و جهاد فرهنگی، روز چهارم بسیج مستضعفین سازندگی و پیشرفت، روز پنجم بسیج مستضعفین سازمان ده ها میلیونی ، روز ششم بسیج مستضعفین جوانان و معنویت ، و روز آخر بسیج مستضعفین زنان و ایثارگران . وی با اشاره به برنامه های علمی هفته بسیج خاطرنشان کرد: تجلیل از برگزیدگان بسیجیان در عرصه فناوری ، برگزاری جشنواره مخترعان و مبتکران بسیجی در رشته های مختلف ،.از دیگر برنامه های این هفته است وی با اشاره به برنامه های ورزشی این هفته گفت: برگزاری مسابقات مختلف ورزشی برای خواهران و برادران بسیجی از جمله کوه پیمایی و راهپیمایی دانش آموزان بسیجی ،، کوهپیمایی دانشجویی از جمله این برنامه هاست.
فرمانده سپاه ناحیه مهریز از برگزاری بیش از 60 برنامه در هفته بسیج در این شهرستان خبر داد

فرمانده سپاه ناحیه مهریز از برگزاری بیش از 60 برنامه  در هفته بسیج در این شهرستان خبر داد

 سرهنگ سبز علی اکبری در نشست خبری خود در جمع خبر نگاران گفت:حضور بسیج در همه صحنه های سرنوشت ساز ایران براستی نشان داد که بسیج پشتوانه واقعی این نظام است

وی با اشاره به اینکه بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی در راستای دفاع از کیان ایران اسلامی تشکیل شد  تصریح کرد :بسیج متشکل شده از مردمی که به دستور امام خمینی با دست خالی به دفاع از ایران اسلامی برخاسته بودند و از ایثار خون خویش دریغ نمیکردند

وی در ادامه به تشریح برنامه های هفته  بسیج پرداخت و گفت: برنامه های سی امین سالگرد هفته بسیج با شعار بسیج مستضعفان و سی سال حضور آگاهانه بسیجیان از یکشنبه یکم آذر ماه تا هفتم آذر ماه برگزار می شود.
وی ادامه داد: برای هر یک از روزهای این هفته نام بخصوصی انتخاب شده است که عبارتند از روز اول ، روز بسیج و مستضعفان بصیرت و ولایت مداری ، روز دوم بسیج و مستضعفان نوآوری و تولید علم، روز سوم بسیج مستضعفین و جهاد فرهنگی، روز چهارم بسیج مستضعفین سازندگی و پیشرفت، روز پنجم بسیج مستضعفین سازمان ده ها میلیونی ، روز ششم بسیج مستضعفین جوانان و معنویت ، و روز آخر بسیج مستضعفین زنان و ایثارگران .

وی با اشاره به برنامه های علمی هفته بسیج خاطرنشان کرد: تجلیل از برگزیدگان بسیجیان در عرصه فناوری ، برگزاری جشنواره مخترعان و مبتکران بسیجی در رشته های مختلف ،.از دیگر برنامه های این هفته است
وی با اشاره به برنامه های ورزشی این هفته گفت: برگزاری مسابقات مختلف ورزشی برای خواهران و برادران بسیجی از جمله کوه پیمایی و راهپیمایی دانش آموزان بسیجی ،، کوهپیمایی دانشجویی از جمله این برنامه هاست.

آدرس کوتاه :