فرماندار مهریز ۱۰۰۰ ملاقات عمومی انجام داده است

فرماندار مهریز ۱۰۰۰ ملاقات عمومی انجام داده است


مهدی کیانی مقدم بر ضرورت پاسخگویی مطلوب کلیه دستگاه‌های اجرایی شهرستان مهریز در تمام ایام هفته و به ویژه حضور شخص مدیر دسنگاه حداقل در روزهای یکشنبه هر هفته برای پاسخگویی به مشکلات مراجعان تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از هزار و ۳۸ مورد جلسه ملاقات چهره به چهره با اقشار مختلف مردم توسط فرماندار برگزار و به مشکلات مطرح شده رسیدگی شده است، اظهار داشت: ارتباط مستمر خدمتگزاران مردم در دستگاه‌های اجرایی با اقشار مختلف جامعه یک ضرورت و تکلیف است که باید همواره از سوی مدیران اجرایی شهرستان مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
فرماندار مهریز ۱۰۰۰ ملاقات عمومی انجام داده است

مهدی کیانی مقدم بر ضرورت پاسخگویی مطلوب کلیه دستگاه‌های اجرایی شهرستان مهریز در تمام ایام هفته و به ویژه حضور شخص مدیر دسنگاه حداقل در روزهای یکشنبه هر هفته برای پاسخگویی به مشکلات مراجعان تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از هزار و ۳۸ مورد جلسه ملاقات چهره به چهره با اقشار مختلف مردم توسط فرماندار برگزار و به مشکلات مطرح شده رسیدگی شده است، اظهار داشت: ارتباط مستمر خدمتگزاران مردم در دستگاه‌های اجرایی با اقشار مختلف جامعه یک ضرورت و تکلیف است که باید همواره از سوی مدیران اجرایی شهرستان مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

آدرس کوتاه :