فرماندار مهریز: گسترش پديده قاچاق خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد

فرماندار مهریز: گسترش پديده قاچاق خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در کمیته قاچاق کالا و ارز که در محل فرمانداری تشکیل شد گفت: گسترش پديده قاچاق و تأثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانوني و سرمايه گذار ي و اشتغال ، خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد و برهمه دستگاههايي كه به نحوي مي توانند در اين امر دخيل باشند واجب است كه سهم خود را در اين مبارزه ايفا كنند. وی پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مربوط به تمام دستگاه‌ها دانست و افزود: آسيب اين كار تمام جامعه را مورد تهديد قرار مي‌دهد و توسعه برنامه‌هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا به صورت همزمان امري اجتناب‌ناپذير است. فرماندار مهریز با اشاره به جايگاه اهميت مبارزه با فرآيند قاچاق كالا بيان داشت: تقويت مشاركت همگاني و عزم ملي در مقوله مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضرورتي است كه بايد بيشتر به آن پرداخته شود. وي به فعال شدن گشت هایی مشترک در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و گفت: براي مبارزه بهتر با قاچاق كالا و ارز در شهرستانها، حمايت و پشتيباني از دستگاه‌هاي اجرايي و مسئول پيگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، برنامه‌ريزي به منظور تمركز توان دستگاه‌ها به طرف شناسايي و برخورد با قاچاقچيان و فعال كردن گشت‌هاي مشترك دستگاه‌هاي ذي‌ربط مبارزه با قاچاق كالا در مهریز ضرورت دارد.
فرماندار مهریز: گسترش پديده قاچاق خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در کمیته قاچاق کالا و ارز که در محل فرمانداری تشکیل شد گفت:
گسترش پديده قاچاق و تأثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانوني و سرمايه گذار ي و اشتغال ، خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد و برهمه دستگاههايي كه به نحوي مي توانند در اين امر دخيل باشند واجب است كه سهم خود را در اين مبارزه ايفا كنند.
وی پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مربوط به تمام دستگاه‌ها دانست و افزود: آسيب اين كار تمام جامعه را مورد تهديد قرار مي‌دهد و توسعه برنامه‌هاي پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا به صورت همزمان امري اجتناب‌ناپذير است.
فرماندار مهریز با اشاره به جايگاه اهميت مبارزه با فرآيند قاچاق كالا بيان داشت: تقويت مشاركت همگاني و عزم ملي در مقوله مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضرورتي است كه بايد بيشتر به آن پرداخته شود.
وي به فعال شدن گشت هایی مشترک در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و گفت: براي مبارزه بهتر با قاچاق كالا و ارز در شهرستانها، حمايت و پشتيباني از دستگاه‌هاي اجرايي و مسئول پيگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، برنامه‌ريزي به منظور تمركز توان دستگاه‌ها به طرف شناسايي و برخورد با قاچاقچيان و فعال كردن گشت‌هاي مشترك دستگاه‌هاي ذي‌ربط مبارزه با قاچاق كالا در مهریز ضرورت دارد.

آدرس کوتاه :