فرماندار مهریز: کالاهای تولیدی استاندارد در مهریز شناسایی و به مردم معرفی می شوند

فرماندار مهریز: کالاهای تولیدی استاندارد در مهریز شناسایی و به مردم معرفی می شوند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهریز که با جضور اعضا در محل فرماندار تشکیل شد گفت:  کالاهای تولیدی استاندارد در مهریز شناسایی و به مردم معرفی می شوند. وی جلوگیری از تولید کالاهای غیر استاندارد را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد . کیانی مقدم فرهنگ سازی استفاده از کالاهای داخلی را مهم برشمرد و گفت: میتوان با فرهنگ سازی برای استفاده از کالاهای داخلی با قاچاق کالا واستفاده از کالاهای نامرغوب خارجی جلوگیری کرد و این نقش به سزایی در تحقق شعار سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دارد.
فرماندار مهریز: کالاهای تولیدی استاندارد در مهریز شناسایی و به مردم معرفی می شوند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهریز که با جضور اعضا در محل فرماندار تشکیل شد گفت:  کالاهای تولیدی استاندارد در مهریز شناسایی و به مردم معرفی می شوند.
وی جلوگیری از تولید کالاهای غیر استاندارد را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد .
کیانی مقدم فرهنگ سازی استفاده از کالاهای داخلی را مهم برشمرد و گفت: میتوان با فرهنگ سازی برای استفاده از کالاهای داخلی با قاچاق کالا واستفاده از کالاهای نامرغوب خارجی جلوگیری کرد و این نقش به سزایی در تحقق شعار سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دارد.

آدرس کوتاه :