فرماندار مهریز: پیشرفت چشمگیر اجرای طرح مسکن مهر در مهریز

فرماندار مهریز: پیشرفت چشمگیر اجرای طرح مسکن مهر در مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی كیانی مقدم در خصوص پیشرفت چشمگیر عملیات اجرائی طرح مسکن مهر در این شهرستان گفت: علمیات اجرایی واحد های مسكونی مهر در شهرک شهید رجائی با ظرفیت 270 واحد پایان یافته و در شهرك های شهید بهشتی و شهید علی زارع هم با درصد پیشرفت خوبی در دست احداث می باشد. ایشان افزود به زودی با حضور وزیر راه و شهرسازی این طرح ها مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهدگرفت
فرماندار مهریز: پیشرفت چشمگیر اجرای طرح مسکن مهر در مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی كیانی مقدم در خصوص پیشرفت چشمگیر عملیات اجرائی طرح مسکن مهر در این شهرستان گفت: علمیات اجرایی واحد های مسكونی مهر در شهرک شهید رجائی با ظرفیت 270 واحد پایان یافته و در شهرك های شهید بهشتی و شهید علی زارع هم با درصد پیشرفت خوبی در دست احداث می باشد. ایشان افزود به زودی با حضور وزیر راه و شهرسازی این طرح ها مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهدگرفت

آدرس کوتاه :