فرماندار مهریز : نگاه ویژه به منابع ملی و حفظ آن مهمترین اولویت دستگاه‌ها باشد.


فرماندار مهریز در جلسه بررسی مسایل مربوط به درختان کهنسال مهریز ( درخت سرو منگاباد و درخت چنار تنگ چنار ) گفت : دستگاههای زیربط وظایف سنگینی را در این خصوص بر عهده دارد که باید به درستی و در مسیر حفظ این منابع و با تعامل دیگر دستگاه‌ها در حفظ منابع ملی و داشته ها کوشاتر عمل کنند.

فرماندار مهریز در جلسه بررسی مسایل مربوط به درختان کهنسال مهریز ( درخت سرو منگاباد و درخت چنار تنگ چنار ) گفت : دستگاههای زیربط وظایف سنگینی را در این خصوص بر عهده دارد که باید به درستی و در مسیر حفظ این منابع و با تعامل دیگر دستگاه‌ها در حفظ منابع ملی و داشته ها کوشاتر عمل کنند.

درخت سرو کهنسال مهریز، واقع در منطقه منگاباد با ارتفاعی در حدود ۲۰ متر دارای قدمتی حدود ۲ هزار سال، هم اکنون در اثر بعضی ناملایمات و عواض طبیعی مانند باد در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
درخت سرو کهنسال مهریز در اسفندماه ۱۳۸۴ به شماره ۱۴۵۹۰ به ثبت آثار ملی کشور رسیده است.
فرماندار مهریز دستور تشکیل تیمی کارشناسی برای بررسی مشکلات درخت سرو منگاباد و درخت چنار تنگ چنار را صادر و از دستگاهای مربوطه خواست تا کار را با جدیت تمام دنبال کنند .

سید محمد رستگاری همچنین گفت : اگر از ثروت‌های ملی و سرمایه‌های ملی به صورت ویژه نگهداری و حفاظت کنیم می‌توانیم به برنامه‌ها و اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.آدرس کوتاه :