فرماندار مهریز مشکلات اهالی شهرک شهید باهنر مهریز را بررسی کرد

فرماندار مهریز مشکلات اهالی شهرک شهید باهنر مهریز را بررسی کرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه معاونت فرمانداری، شهردار، رئیس شرکت برق و کارشناس شرکت اب و فاضلاب و راه و شهرسازی مهریز با حضور در شهرک شهید باهنر مهریز (ابتدای جاده مدوار) مشکلات اهالی این شهرک را بررسی و پیگیری کرد. گفتنی است مالکان  116 واحد مسکونی در این شهرک خواستار بهره مندی از شبکه برق و انشعاب آب هستند.   در ادامه نیز فرماندار مهریز دستور تسطیح و ساماندهی ابتدای جاده مدوار که پیمانکاران در حال اجرای شبکه روشنایی و جدول گذاری آن هستند را داد.
فرماندار مهریز مشکلات اهالی شهرک شهید باهنر مهریز را بررسی کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه معاونت فرمانداری، شهردار، رئیس شرکت برق و کارشناس شرکت اب و فاضلاب و راه و شهرسازی مهریز با حضور در شهرک شهید باهنر مهریز (ابتدای جاده مدوار) مشکلات اهالی این شهرک را بررسی و پیگیری کرد.

گفتنی است مالکان  116 واحد مسکونی در این شهرک خواستار بهره مندی از شبکه برق و انشعاب آب هستند.


 

در ادامه نیز فرماندار مهریز دستور تسطیح و ساماندهی ابتدای جاده مدوار که پیمانکاران در حال اجرای شبکه روشنایی و جدول گذاری آن هستند را داد.

آدرس کوتاه :