فرماندار مهریز: صیانت از حقوق شهروندی وظیفه ای همگانی است

فرماندار مهریز: صیانت از حقوق شهروندی وظیفه ای همگانی است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار شهرستان مهریز گفت: صیانت از حقوق شهروندی وظیفه ای مهم ، اساسی و همگانی است که همه افراد جامعه در قبال تحقق کامل آن مسئول هستند . مهدی کیانی مقدم  در دومین نشست تحول اجتماعی و صیانت حقوق شهروندی در این شهرستان افزود: صیانت از حقوق شهروندی با توجه به گستردگی آن باید بیشتر در ادارات و دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد. وی با تاکید بر ضرورت توجه به آشنا کردن مردم و مسوولان از حقوق متقابل خود ادامه داد: باید شرایطی در جامعه فراهم شود که همه مردم با آشنایی قوانین و مقررات اجتماعی بتوانند از حقوق شهروندی خود دفاع و از آن صیانت کنند. فرماندار مهریز خاطر نشان کرد: ستاد تحول اجتماعی در شهرستان در هفت سرفصل شامل: امنیت اخلاقی اجتماعی ،آسیب های اخلاقی ،تحکیم و تعالی بنیاد خانواده ،ارتقا نشاط اجتماعی و رضایت عمومی، تقویت همبستگی وحدت و هویت ملی اسلامی، انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی فعالیت می کند. کیانی مقدم گفت: برای تحقق صیانت از حقوق شهروندی همه افراد در هر پست ، مقام و موقعیتی که هستند باید وظایف خود را نسبت به تک تک مردم انجام دهند . وی با بیان اینکه دولت اهتمام وِِیژه ای به موضوع مهم صیانت اجتماعی و حقوق شهروندی دارد بر فعالیت عملی برای اجرایی شدن برنامه های دولت تاکید کرد . فرماندار مهریز خواستار برگزاری مستمر نشست های صیانت اجتماعی و حقوق شهروندی بر اساس مقررات در سطح شهرستان گردید .
فرماندار مهریز: صیانت از حقوق شهروندی وظیفه ای همگانی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار شهرستان مهریز گفت: صیانت از حقوق شهروندی وظیفه ای مهم ، اساسی و همگانی است که همه افراد جامعه در قبال تحقق کامل آن مسئول هستند .
مهدی کیانی مقدم  در دومین نشست تحول اجتماعی و صیانت حقوق شهروندی در این شهرستان افزود: صیانت از حقوق شهروندی با توجه به گستردگی آن باید بیشتر در ادارات و دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به آشنا کردن مردم و مسوولان از حقوق متقابل خود ادامه داد: باید شرایطی در جامعه فراهم شود که همه مردم با آشنایی قوانین و مقررات اجتماعی بتوانند از حقوق شهروندی خود دفاع و از آن صیانت کنند.
فرماندار مهریز خاطر نشان کرد: ستاد تحول اجتماعی در شهرستان در هفت سرفصل شامل: امنیت اخلاقی اجتماعی ،آسیب های اخلاقی ،تحکیم و تعالی بنیاد خانواده ،ارتقا نشاط اجتماعی و رضایت عمومی، تقویت همبستگی وحدت و هویت ملی اسلامی، انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی فعالیت می کند.
کیانی مقدم گفت: برای تحقق صیانت از حقوق شهروندی همه افراد در هر پست ، مقام و موقعیتی که هستند باید وظایف خود را نسبت به تک تک مردم انجام دهند .
وی با بیان اینکه دولت اهتمام وِِیژه ای به موضوع مهم صیانت اجتماعی و حقوق شهروندی دارد بر فعالیت عملی برای اجرایی شدن برنامه های دولت تاکید کرد .
فرماندار مهریز خواستار برگزاری مستمر نشست های صیانت اجتماعی و حقوق شهروندی بر اساس مقررات در سطح شهرستان گردید .

آدرس کوتاه :