فرماندار مهریز: صنعتی شدن کشتارگاه مهریز از نیازهای اصلی این شهرستان می باشد

فرماندار مهریز: صنعتی شدن کشتارگاه مهریز از نیازهای اصلی این شهرستان می باشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در شورای بهداشت این شهرستان که با محوریت بررسی وضعیت تولید و توزیع گوشت قرمز در شهرستان تشکیل شد بر صنعتی شدن کشتارگاه مهریز تاکید کرد. در ابتدای این جلسه دکتر حسن پور رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز از وضعیت نا مطلوب بهداشت فردی، محیطی  و دفع فاضلاب و پسماند کشتارگاه مهریز انتقاد کرد و به ارائه گزارشی در همین خصوص پرداخت. وی فعالسازی ایستگاه قرنطینه دام شهرستان، احداث سردخانه ای مناسب، تامین وسیله نقلیه مجهز برای توزیع گوشت، فرهنگ سازی آموزش مردم در راستای استفاده از گوشت بسته بندی بهداشتی را از جمله پبشنهادات شبکه بهداشت و درمان برای رفع مشکلات و آسیب های کشتارگاه مهریز برشمرد. مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در ادامه ضمن تبریک سالروز مولود کعبه مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر را تبریک و از پیگیری مسئولین شبکه بهداشت و درمان برای تشکیل جلسه شورای بهداشت در زمان مقرر قدردانی کرد. وی ضرورت وجود کشتارگاه دام را با توجه به اینکه شهرستان مهریز قطب دامداری و دامپروری استان است را اجتناب ناپذیر خواند و افزود: همه دستگاه های مربوطه باید تلاش کنیم تا شاهد احداث کشتارگاهی صنعتی در این شهرستان باشیم، البته تا رسیدن به این هدف قطعاً نباید سلامت مردم را به مخاطره بیاندازیم و می بایست تمامی اصول بهداشتی در این کشتارگاه رعایت شود. وی بیان داشت: تمامی ما وظیفه داریم تا رعایت اصول بهداشتی را به احسن وجه در مرحله تولید و توزیع گوشت مجدّانه پیگیری و تا رسیدن به اهداف مطلوب از سایر امکانات موجود در شهرستان برای استاندارد سازی کشتارگاه اقدام نمائیم. وی در پایان ارائه راهکاهایی مناسب به مسئولین کشتارگاه با دراختیار گذاشتن مهلتی قانونی به آنان برای استاندارد سازی و بهداشتی کردن کشتارگاه و گوشت تولیدی و توزیعی را خواستار شد. در ادامه اعضا از وسایل حمل و توزیع گوشت شهرستان انتقاد کردند که رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان از مجهز کردن این وسایل تا نیمه تیرماه سال جاری خبر داد و افزود: از نیمه تیرماه سال جاری هیچ گوشتی بدون وسایل نقلیه مجهز در شهرستان مهریز توزیع نخواهد شد و با نظارت مسئولین جلوی این امر گرفته خواهد شد. تشکیل اکیپی مشترک بین دستگاه های مربوطه در شورای بهداشت و بازرسی و نظارت از کشتارگاه و واحدهای توزیع گوشت از جمله پیشنهادات و مصوبات این جلسه بود.
فرماندار مهریز: صنعتی شدن کشتارگاه مهریز از نیازهای اصلی این شهرستان می باشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در شورای بهداشت این شهرستان که با محوریت بررسی وضعیت تولید و توزیع گوشت قرمز در شهرستان تشکیل شد بر صنعتی شدن کشتارگاه مهریز تاکید کرد.
در ابتدای این جلسه دکتر حسن پور رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز از وضعیت نا مطلوب بهداشت فردی، محیطی  و دفع فاضلاب و پسماند کشتارگاه مهریز انتقاد کرد و به ارائه گزارشی در همین خصوص پرداخت.
وی فعالسازی ایستگاه قرنطینه دام شهرستان، احداث سردخانه ای مناسب، تامین وسیله نقلیه مجهز برای توزیع گوشت، فرهنگ سازی آموزش مردم در راستای استفاده از گوشت بسته بندی بهداشتی را از جمله پبشنهادات شبکه بهداشت و درمان برای رفع مشکلات و آسیب های کشتارگاه مهریز برشمرد.
مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در ادامه ضمن تبریک سالروز مولود کعبه مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر را تبریک و از پیگیری مسئولین شبکه بهداشت و درمان برای تشکیل جلسه شورای بهداشت در زمان مقرر قدردانی کرد.
وی ضرورت وجود کشتارگاه دام را با توجه به اینکه شهرستان مهریز قطب دامداری و دامپروری استان است را اجتناب ناپذیر خواند و افزود:
همه دستگاه های مربوطه باید تلاش کنیم تا شاهد احداث کشتارگاهی صنعتی در این شهرستان باشیم، البته تا رسیدن به این هدف قطعاً نباید سلامت مردم را به مخاطره بیاندازیم و می بایست تمامی اصول بهداشتی در این کشتارگاه رعایت شود.
وی بیان داشت: تمامی ما وظیفه داریم تا رعایت اصول بهداشتی را به احسن وجه در مرحله تولید و توزیع گوشت مجدّانه پیگیری و تا رسیدن به اهداف مطلوب از سایر امکانات موجود در شهرستان برای استاندارد سازی کشتارگاه اقدام نمائیم.
وی در پایان ارائه راهکاهایی مناسب به مسئولین کشتارگاه با دراختیار گذاشتن مهلتی قانونی به آنان برای استاندارد سازی و بهداشتی کردن کشتارگاه و گوشت تولیدی و توزیعی را خواستار شد.
در ادامه اعضا از وسایل حمل و توزیع گوشت شهرستان انتقاد کردند که رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان از مجهز کردن این وسایل تا نیمه تیرماه سال جاری خبر داد و افزود:
از نیمه تیرماه سال جاری هیچ گوشتی بدون وسایل نقلیه مجهز در شهرستان مهریز توزیع نخواهد شد و با نظارت مسئولین جلوی این امر گرفته خواهد شد.
تشکیل اکیپی مشترک بین دستگاه های مربوطه در شورای بهداشت و بازرسی و نظارت از کشتارگاه و واحدهای توزیع گوشت از جمله پیشنهادات و مصوبات این جلسه بود.

آدرس کوتاه :